Groep 1a

Welkom op de groepspagina van groep 1A!
Op maandag en dinsdag is juf Wilma onze juf.
Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf José er altijd.
Ook dit schooljaar leren wij heel veel door te spelen en gaan we met veel plezier aan de slag met rijmen, tellen, begrippen , liedjes zingen, luisteren naar verhaaltjes, knutselen enz. Onze juffen bedenken steeds weer een ander thema waarover we werken. Naast de seizoenen en de feesten kan dat van alles zijn, zoals De tuin van de Koning, beroepen of vervoer.
Op ons prachtige schoolplein kunnen wij heerlijk buiten spelen. Op donderdag hebben wij gym van een vakleerkracht en is het in de middag Speelgoedmiddag.

Wij hebben heel veel zin in ons eerste jaar op de “echte” basisschool!