Groep 3a

Hallo welkom bij groep 3A! 

Onze klas telt 20 kinderen en 2 juffen: juf Cindy en juf Kirsten. 

In deze groep zijn we druk met o.a. leren lezen, rekenen, schrijven en bewegen. Daarnaast is er aandacht voor muziek, spel en handvaardigheid. Het lokaal ziet er al heel gezelligheid uit met de nodige knutselwerkjes. We helpen elkaar als het nodig is en hebben afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen het fijn heeft en met plezier naar school gaat. 

We gaan er een leuk jaar van maken!