Groep 4b

Hallo! Wij zijn groep 4b.
We zijn een gezellige groep die meteen vooraan in de school te vinden is. Groep 4 gaat 5 dagen naar school en de woensdag en de vrijdagmiddag zijn we vrij. Op de maandag en dinsdag is juf Milca er en op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Miranda in de klas. Op de donderdag krijgen we ook een stagiaire in de groep.
In groep 4 beginnen we met de tafels en breiden we het rekenen uit met sommen tot de 100. Dit alles doen we op de iPad. De kinderen krijgen dan na de instructie de verwerking op hun eigen niveau. Daarnaast gaan we met taal werken uit een taal en een werkboek. Ook besteden we veel aandacht aan het technisch lezen. Na de start in groep 3 gaan we op eigen niveau verder met het automatiseren van lezen. Nu wordt er ook meer aandacht gegeven aan het begrijpend lezen.
In groep 4 starten we met het schrijven van Hoofdletters.
Met wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink. Dit is een leuk interactieve methode die aansluit bij de belevingswereld van het kind.
Twee keer in de week hebben we gym, waarvan 1x in de week door een vakdocent wordt gegeven.
Ook komen muziek, drama en crea aan bod.