Groep 5

Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5!
 

In groep 5 zitten 31 kinderen. Op maandag en dinsdag is juf Marieke er. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Natasa voor de groep.  

Juf Marijn loopt bij ons stage op de maandag en dinsdag. Zij is 3e jaars Pabo-studente. 

De kinderen hebben elke dag rekenen, taal, spelling en lezen. 

De rekenopdrachten worden op de iPad in Gynzy verwerkt. Ook kunnen kinderen in Gynzy de rekenvaardigheden, spelling en woordenschat thuis oefenen.  

Engels, verkeer, studievaardigheden, geschiedenis, aardrijkskunde, natuniek, gym, hvo en de creatieve vakken staan ook op het programma.  

Dit halfjaar gaan de kinderen boekbesprekingen houden. Als de boekbesprekingen zijn geweest, gaan we over op de spreekbeurten.  

Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele activiteiten. Deze worden aangeboden vanuit de methode Leefstijl. 

Elke week is een kind “het zonnetje van de week”. Een kind vertelt wat over zichzelf en laat wat spullen zien die voor hem/haar waardevol zijn. De andere kinderen zorgen voor positieve berichten.  

We gaan er een geweldig en leerzaam jaar van maken!