Groep 6b

Wij zijn groep 6b! Wij zijn nieuw bij elkaar gekomen dit schooljaar. Meester Rick staat de hele week bij ons voor de klas. Hij gaat ons helpen, om van ons een nog gezelligere groep te maken! We hebben veel vakken waar wij hard voor werken. Dat doen we met een weektaak. Daarnaast werken wij ook met de iPad. We zullen nu voor het eerst toetsen krijgen voor geschiedenis en aardrijkskunde. Dat is best spannend. We gaan met elkaar zorgen voor een gezellig en uitdagend jaar!