Peuterspeelgroep

In ons schoolgebouw is een ruimte gerealiseerd voor een 3+ peuterspeelgroep. Op dit moment is er te weinig animo voor de peuterspeelgroep, maar zodra we voldoende aanmeldingen voor de peuterspeelgroep hebben, kunnen we deze starten.

We draaien dan – zoals voorheen – een regulier programma, door middel van dagritmekaarten, met daarbij één of twee spelmomenten waarop peuters en kleuters elkaar ontmoeten. Dat kan zijn op de groep van de peuterspeelgroep maar dat kan ook zijn in het lokaal van groep 1. Bij het buitenspelen zorgen we er dan voor dat peuters en kleuters elkaar ontmoeten. Op deze manier krijgen de peuters spelenderwijs de gelegenheid om aan school en aan de kinderen te wennen. De pedagogisch medewerker is altijd daarbij aanwezig. Inschrijven voor de peuterspeelgroep kan via de website: PSG Heuvellaan

Delen via