Bezoek Rijksmuseum

woensdag 29 juni 2016

Bezoek Rijksmuseum

De bovenbouwgroepen zijn op verschillende data op bezoek geweest in het Rijksmuseum. Veel groepen stapten al heel vroeg (7.10 uur) in de bus. De groepen 6, 7 en 8 hebben de workshop: ‘Jij en de Gouden Eeuw’ gevolgd. De groepen 5 en 6/7 volgden de workshop: ‘Goede daden, slechte daden’.

Jij en de Gouden eeuw:
In de klas hebben we met de groepen eerst filmpjes gekeken over het geheime genootschap  der Rijksgeheimen bekeken. Daarna moesten we ranking the class spelen. De klas werd door dit spel ingedeeld in verschillende rollen. De klas werd gedeeld in 3 groepen. Hugo de Groot, Nova Zembla en Rembrandt van Rijn. In het Rijksmuseum aangekomen werden de 3 groepen één voor één meegenomen. Per groep kregen ze een ander jasje waardoor de verschillende groepen goed te herkennen waren.  Per groep liepen zij het museum door en bekeken werken die voor hun schilder/stroming belangrijk of kenmerkend was.  Na het museum bezoek kwamen we weer terug in de Teekenschool. De kinderen gingen hier per groep op het podium een toneelspel spelen. In de klas hadden zij al de tekst hiervan gekregen en samen met de acteurs die deze ochtend begeleidden, speelden zij hun toneelspel.

Goede daden, slechte daden:
In de Teekenschool bij het Rijksmuseum hebben we eerst gefilosofeerd over goede en slechte daden. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst en gingen de kinderen in kleinere groepjes zelf een goede daad bedenken die zij op de foto mochten vastleggen. Hierbij konden de groepjes gebruik maken van allerlei attributen. De foto’s werden voor een green screen gemaakt en de groepjes konden zelf een achtergrond kiezen. Na de fotoshoot kregen beide groepen een rondleiding door het Rijksmuseum, waarbij zij stilstonden bij een aantal schilderijen, waaronder de Nachtwacht. Ook werd er stilgestaan bij ‘De zeven werken van barmhartigheid’ van Meester van Alkmaar, waarbij de kinderen hun eigen gekozen goede daden vergeleken met de goede daden op het schilderij.

Alle groepen hebben enorm genoten van het bezoek en de workshops, het waren fantastische dagen!

 

 

Delen via