Eerste opvangklas enthousiast van start!

woensdag 6 maart 2019

Maandag 5 maart was de dag dat 34 kinderen van het AZC voor het eerst naar obs Heuvellaan kwamen! Alles was goed voorbereid voor een warm welkom. Toen om 9:15 uur de 3 bussen met nieuwkomers en hun ouders arriveerden, stond de leerlingenraad samen met de leerkrachten van de ITK (intensieve taalklas) al op de uitkijk. Iedereen werd meteen hartelijk welkom geheten op het plein. Toen de stoet over het plein naar de ingang liep werd vanuit de klaslokalen gezwaaid door onze leerlingen, dat zag er erg leuk uit!

Twee vaders van de ouderraad hadden gezorgd voor koffie, thee, limonade en een koek in de aula van de school en na een korte uitleg van Titia Schultz (coördinator van de ITK) gingen groepjes kinderen met hun ouders op pad voor een speurtocht door de school o.l.v. de leerkrachten van de ITK en onze leerlingenraad. Ouders en hun kinderen kregen zo een indruk van het gebouw en de sfeer.
Bij hun intake op het AZC aan de Christian Geurtsweg hadden de kinderen al een beeld van onze school, omdat de leerlingenraad samen met juf Jans (ITK) en Yoran (fotografie) een boekje had samengesteld met foto’s, tekeningen en informatie over onze school. Op de gezichten van de nieuwkomers was de herkenning af te lezen. Tegen 10:45 uur startten de leerlingen in hun klaslokalen en gingen de ouders weer terug naar huis.

Rond het middaguur waren alle overblijvende kinderen samen buiten. Ons motto ‘Jij en ik…samen meer’ was meteen zichtbaar toen we zagen dat er enthousiast contact gelegd werd en samen werd gespeeld.
Ondertussen was zowel de Stentor als RTV Apeldoorn op school om een impressie te maken van deze bijzondere dag. Ook werd de directeur geïnterviewd door radio Apeldoorn. Vanaf nu zullen de leerlingen van de eerste opvangklas (EOK) dagelijks om 8:45 uur met de bus aan de Bosweg aankomen en om 14:30 uur weer worden opgehaald, zodat de verkeersdrukte rond school een beetje gespreid is. 

We gaan uit van een prettige samenwerking en hopen deze kinderen een fijne tijd te kunnen bieden op obs Heuvelaan! Jij en ik… samen meer!

Delen via