Verkiezingen MR

dinsdag 8 januari 2019

Beste ouders,

De Medezeggenschapsraad (MR) is op de Heuvellaan actief betrokken bij allerlei zaken die de schoolorganisatie aangaan.
In de MR zitten zowel 3 ouders als 3 leerkrachten en zij nemen zitting in de MR voor een periode van drie jaar.
Dit jaar verloopt er weer een termijn van een ouder en gaan we verkiezingen organiseren om deze plek weer te vullen.  Mocht u geïnteresseerd zijn en eventueel zitting willen nemen in de MR, dan nodigen we u van harte uit om dit kenbaar te maken. Ook kunt u als geïnteresseerde ouder meedraaien om alvast kennis te maken met het reilen en zeilen van de MR.

Als MR streven we naar een goede verdeling over de leerjaren en daarom moedigen we vooral ouders met kinderen in de lagere leerjaren aan te reageren.

U kunt zich uiterlijk tot vrijdag 25 januari aanmelden door een mail te sturen aan mrheuvellaan@leerplein055.nl

Via deze link leest u de brief met daarin meer nieuws over de te houden verkiezingen.

Met vriendelijke groet
MR Heuvellaan

Delen via