Brede School

Onze school is net niet breed genoeg van opzet om zichzelf een brede school te kunnen noemen. Gelukkig draagt de school er wel belangrijke kenmerken van. Zo is er een heel goede Tussen Schoolse Opvang (TSO) georganiseerd en gecoördineerd door ouders van de school en is er ook voor en na schooltijd de mogelijkheid tot kinderopvang in ons gebouw, georganiseerd door Kinderopvang Doomijn. Vanaf februari 2018 is er ook een Peuterspeelgroep/3+ groep (1 of meerdere ochtenden per week). Dat betekent dan niet dat, we de naam hebben van brede school, maar u wel de gelegenheid kunnen bieden voor opvang van uw kinderen vanaf 07.30 uur tot 18.15 uur.