Brede School

Onze school is net niet breed genoeg van opzet om zichzelf een brede school te kunnen noemen. Gelukkig draagt de school er wel belangrijke kenmerken van. Zo is er een heel goede Tussen Schoolse Opvang (TSO) georganiseerd en gecoördineerd door ouders van de school en is er ook na schooltijd de mogelijkheid tot kinderopvang in ons gebouw, georganiseerd door Kinderopvang OOK. Indien gewenst en bij voldoende opgave bestaat er ook de mogelijkheid van Voor Schoolse Opvang (VSO). Dat betekent dan niet dat, we de naam hebben van brede school, maar u wel de gelegenheid kunnen bieden voor opvang van uw kinderen vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur.