het motto van onze school

Ons motto is  “Jij en ik…. Samen meer!”
Natuurlijk is “openbaar zijn” een mooie start, maar daarboven staat eigenlijk nog ons schoolmotto: “Jij en ik…. Samen meer!”  U zult het steeds tegenkomen op alle correspondentie van onze school en telkens verschijnt het direct, wanneer u onze website bekijkt.  Het respect voor de eigenheid van de kinderen vindt u hier in terug. Wij geloven in de kracht en de meerwaarde van het samenwerken! Kinderen kunnen met elkaar, naast elkaar en van elkaar heel veel leren. Ieder kind ontplooit natuurlijk zijn eigen mogelijkheden, maar kan gelukkig ook een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijs in de groep.

Uw kind staat centraal en zal steeds worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf en de ander te halen. Dit is mede een reden waarom wij hebben gekozen voor Coöperatief Leren, dat een rode draad vormt binnen de school.

Onze Missie: waar we voor staan

Op de Heuvellaan zijn leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk betrokken bij de dagelijkse, gevarieerde manieren van werken en leren in een veilig, uitdagend leefklimaat.

De unieke kwaliteiten van ieder kind willen we bewust inzetten in ons onderwijs. Als kinderen op basis van die unieke en erkende verschillen met elkaar gaan samenwerken, worden ze daar vanzelf ‘rijker’ van. Ze leren de eigen kwaliteiten bewust in te zetten als aanvulling of verrijking op de kwaliteiten, die in de groep door andere kinderen al worden ingebracht. Door op een positieve en kritische manier om te gaan met de eigen inbreng leren de kinderen zichzelf beter kennen en leren ze ‘de ander” te waarderen.

Onze Visie: waar we voor gaan

Op de Heuvellaan willen we een uitdagende onderwijsleeromgeving en  een veilig leefklimaat creëren (1) waar kinderen en leerkrachten op een actieve creatieve hedendaagse werkwijze (2) middels het didactisch concept van coöperatief leren samenwerken aan een leertaak (3) om zo gezamenlijke en individuele doelen te bereiken (4). Hierbij maken we gebruik van de talenten van zowel de leerlingen als de leerkrachten (5), want ieder kind is uniek

Onze visie is gebaseerd op 5 pijlers:

  1. Een uitdagende onderwijsleeromgeving en veilig leefklimaat creëren
  2. Actieve creatieve hedendaagse werkwijze (manier)
  3. coöperatief lerend samenwerken
  4. Gezamenlijke en individuele doelen bereiken
  5. Gebruik makend van talenten leerlingen en leerkrachten

 

Veiligheid start voor ons met respect voor elkaar. In een open sfeer willen we altijd met elkaar in gesprek blijven. Mede hierdoor ervaren we op de Heuvellaan een prettig warm ontwikkelingsklimaat. We gaan uit van het positieve gedrag.  De school vindt duidelijke regels omtrent de omgang met elkaar en onze omgeving belangrijk. Deze moeten duidelijk voor kinderen, ouders en schoolteam zijn.

 

We gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. Onderwijs moet uitdagend zijn, een avontuur blijven. Kinderen voelen zich onderling betrokken bij elkaar en bij de school en leren hun ervaringen te delen.