Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit. Scholen reiken de kinderen uit groep 1 t/m 8 de juiste kennis, attitude en vaardigheden aan. Scholen besteden hier bijvoorbeeld in de ‘week van de lentekriebels’ extra aandacht aan of zetten hiervoor een lespakket in, bijvoorbeeld het lespakket ‘Relaties en Seksualiteit’. Als we op school aandacht besteden aan dit thema, zullen we de ouders informeren. U kunt dan eventueel ook thuis hierover spreken met uw kind(eren).