Peuterspeelzaal / peuteropvang

In schooljaar 2017-2018 hadden we tot 1 jan. 2018 in ons schoolgebouw een 3+ peuterspeelgroep. Die PSG Heuvellaan was op de woensdagochtend geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur.  Ze draaiden een regulier programma, door middel van dagritmekaarten, met daarbij één of twee spelmomenten waarop peuters en kleuters elkaar ontmoeten. Dat kon zijn op de groep van de PSG, maar ook in het lokaal van groep 1. Bij het buitenspelen zorgden we er ook voor dat peuters en kleuters elkaar ontmoeten. Op deze manier kregen de peuters spelenderwijs de gelegenheid om aan school en aan de kinderen te wennen. De pedagogisch medewerker was altijd daarbij aanwezig. Door veranderde regelgeving was het voor Doomijn niet meer haalbaar om die groep in stand te houden. Wij streven ernaar die groep in schooljaar 2018-2019 weer op te starten. Bij voldoende belangstelling van ouders moet dat lukken. Die belangstelling graag kenbaar maken bij Doomijn.

Kinderopvang Doomijn
Alle opvangvormen hebben een ding gemeen: ze bieden een goede opstap naar de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs samen te zijn in een groep: gezellig samen spelen en zingen, zitten in een kring, luisteren naar verhaaltjes, wachten op je beurt. Ze ontdekken op die manier dat pedagogisch medewerksters goed voor hen zorgen. Als de kinderen naar de basisschool gaan, krijgen zij een verslag mee van de ervaringen die de pedagogisch medewerkers met hun hebben gehad. Op deze manier kunnen de leerkrachten meteen aansluiten bij reeds opgedane vaardigheden waardoor het kind gewoon door kan gaan met zijn ontwikkeling in plaats van dat de leerkracht eerst zelf moet ontdekken wat een kind allemaal al kan.