Schoolondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd opLees meer


Schooltijden

Groepen 1 t/m 4: dag ochtend middag maandag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uurLees meer


Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school of minderLees meer


Sociale veiligheid

De scholen van Leerplein055 hebben een veiligheidsbeleid voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incidentLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Stagiaires in onze school

Stagiaires/werkplekleren op de Heuvellaan De Heuvellaan is een opleidingsschool, er wordt veel en graag gewerkt met stagiaires. In bijna alle groepen zult u studenten aantreffen.Lees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Stichting Vrienden van de Heuvellaan

De Stichting Vrienden van de Heuvellaan is een groep vrijwilligers binnen de Heuvellaanschool die actief bezig is met het werven van fondsen ten behoeve van onze school.Lees meer


Stimenz Home Start

Stimenz Home Start voor ouders met tenminste één kind in de leeftijd van -0 t/m 6 jaar is al ruim 22 jaar actief in deLees meer


Taken en functies team

Ons Team Samenstelling Een grote groep enthousiaste mensen geeft vorm aan onze school: leerkrachten, onderwijsassistent, administratieve ondersteuning, conciërge, intern begeleider, ICT-er en directeur. De groepsleerkrachtenLees meer