Meerbegaafdheid

Op de Heuvellaan houden wij rekening met de zorgbehoefte van alle leerlingen. We werken in de klas op meerdere niveaus. Zo zijn er bij verschillende vakgebieden drie niveaus en daarnaast is nog de mogelijkheid voor extra uitdaging. Zorg is niet alleen voor leerlingen die extra instructie nodig hebben, maar ook voor leerlingen die meer verdieping aankunnen.

Wij willen dus voorzien in de onderwijsbehoefte van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast de verdieping die we in de klas aanbieden, is er ook de mogelijkheid om in een groep projectmatig buiten de klas te werken. Deze groep heet de Smarties.

DSC_0425

In deze groep werken de leerlingen groepsdoorbrekend en vakoverstijgend. Dit betekent dat ze samenwerken met leerlingen uit een andere klas en dat er aandacht wordt besteed aan verschillende vakgebieden en vaardigheden. Bij de start van het project wordt een eigen leerdoel bepaald. Het project wordt niet alleen beoordeeld op het eindproduct en de presentatie; het proces, de samenwerking en de planning zijn ook belangrijke onderdelen van de beoordeling.

DSC_0434

Om deze groep te kunnen begeleiden is een collega de hele dinsdagochtend vrij geroosterd. Soms krijgen wij ook hulp van een aantal ouders om deze groep te begeleiden.

DSC_0431

Om aan de Smarties deel te nemen, maken wij gebruik van de volgende criteria:

  • Het leerlingvolgsysteem met de bijbehorende CITO-scores (A-scores op begrijpend lezen, rekenen, studievaardigheden en spelling)
  • Een actieve, zelfstandige werkhouding in de klas.
  • De motivatie en interesse die de leerling in de klas laat zien.
  • Dit alles wordt met de eigen groepsleerkracht bekeken. De werkgroep Smarties, de Intern Begeleiders en het team bepalen zo samen welke leerlingen in de Smarties gaan werken. Elk half jaar wordt er opnieuw naar de criteria gekeken en wordt er een nieuwe groep gestart. Dit betekent ook dat leerlingen niet voor altijd in de Smarties zitten.

DSC_0414

Delen via