Meerbegaafdheid

Op de Heuvellaan houden wij rekening met de zorgbehoefte van alle leerlingen. We werken in de klas op meerdere niveaus. Zo zijn er bij verschillende vakgebieden drie niveaus en daarnaast is nog de mogelijkheid voor extra uitdaging. Zorg is niet alleen voor leerlingen die extra instructie nodig hebben, maar ook voor leerlingen die meer verdieping aankunnen.

Wij willen voorzien in de onderwijsbehoefte van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Levelwerk, een leerlijn voor begaafde leerlingen

In het schooljaar 2020-2021 zijn wij gestart met Levelwerk, een uitdagende leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Levelwerk is bedoeld voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben omdat ze vaak snel klaar zijn met hun opdrachten en ‘meer’ aan kunnen. Met name de gemakkelijke leerstof, de stap voor stap uitleg en de vele herhalingsoefeningen kunnen tot frustratie leiden bij deze leerlingen. Met de opdrachten en materialen van Levelwerk leggen wij ook voor hen de lat hoog. Het aanbod is passend doordat we de basisstof gaan compacten en op deze manier ruimte creëren voor een aanvullende verrijkingsleerlijn.

In de kleutergroepen worden extra Smart Games ingezet en zal er aandacht worden besteed aan het onderzoekend leren. In de andere leerjaren, groep 3 t/m 8, wordt Levelwerk gebruikt als plusprogramma. Het plusprogramma voor rekenen en taal vanuit Levelwerk zal in de klas plaatsvinden. Per leerjaar is er een Levelbox met een breed aanbod aan opdrachten en materialen op de gebieden van rekenen, taal/lezen en allerlei. Als een leerling uitblinkt op één vakgebied (bijvoorbeeld rekenen) dan wordt alleen op dat vakgebied de verrijkingsleerlijn aangeboden. Naast het plusprogramma van rekenen en taal is er ook ‘Levelwerk allerlei’.

Dit aanbod vindt plaats bij de levelwerk allerlei en is voor de leerlingen die op zowel taal- als rekengebied uitblinken en dus het volledige programma van Levelwerk zullen volgen. Levelwerk allerlei wordt door juf Leonie gegeven op dinsdag buiten de klas.
Bij ‘Levelwerk allerlei’ worden opdrachten aangeboden die te maken hebben met kunst en cultuur, creatief denken en techniek. Daarnaast is er ook aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, het plannen en de leervaardigheden. Levelwerk is een onderdeel van het lesprogramma. Dit staat bij de kinderen (die de leerlijn volgen) ook op de weektaak. Dit werk moet dus ook in die week af zijn.

Om aan levelwerk deel te nemen, maken wij gebruik van de volgende criteria:

  • Het leerlingvolgsysteem met de bijbehorende CITO-scores (A-scores op begrijpend lezen, rekenen, studievaardigheden en spelling)
  • Een actieve, zelfstandige werkhouding in de klas.
  • De motivatie en interesse die de leerling in de klas laat zien.
  • Dit alles wordt met de eigen groepsleerkracht bekeken. De werkgroep Smarties, de Intern Begeleiders en het team bepalen zo samen welke leerlingen in de Smarties gaan werken. Elk half jaar wordt er opnieuw naar de criteria gekeken en wordt er een nieuwe groep gestart. Dit betekent ook dat leerlingen niet voor altijd in de Smarties zitten.

DSC_0414

Delen via