Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De kleuters hebben dagelijks gymles in onze gymzaal of spelen buiten op ons prachtige grote schoolplein. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenen opbergen.Lees meer


Brede School

Onze school is net niet breed genoeg van opzet om zichzelf een brede school te kunnen noemen. Gelukkig draagt de school er wel belangrijke kenmerkenLees meer


Digitaal onderwijs

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers en tablets belangrijke hulpmiddelen bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


Godsdienstonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)                                                                                                  Op onze school worden bij voldoendeLees meer


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


Jaarverslag

Elk schooljaar worden alle belangrijke zaken die in en om de school hebben plaats gevonden vastgelegd in een jaarverslag. Op deze pagina kunt u nuLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Missie en visie

Onze Missie: waar we voor gaan Het motto van de Heuvellaanschool is: “Jij en ik ……. Samen meer” Dit is op de Heuvellaanschool niet zomaarLees meer


Organisatie van ons onderwijs

Bouwen en groepen We werken op onze school voornamelijk met homogene jaargroepen (kinderen van een bepaalde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar in groepen). De groepenLees meer


Rapporten

Rapporten – digitaal rapport We hebben per jaar 3 vaste gespreksmomenten met ouders. Het eerste (november) gesprek gaat vooral om de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. InLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Typisch Heuvellaan

Spetterproject Het Spetterproject is inmiddels niet meer weg te denken uit het onderwijs aan de Heuvellaan. Ook dit schooljaar willen wij de kinderen, u enLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer