Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De kleuters hebben dagelijks gymles in onze gymzaal of spelen buiten op ons prachtige grote schoolplein. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenen opbergen.Lees meer


Brede School

Onze school is net niet breed genoeg van opzet om zichzelf een brede school te kunnen noemen. Gelukkig draagt de school er wel belangrijke kenmerkenLees meer


de organisatie van ons onderwijs

Bouwen en groepen Onze school is het schooljaar 2017-2018 met ongeveer 320 kinderen gestart, verdeeld over 12 groepen. We werken op onze school voornamelijk metLees meer


Godsdienstonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 10Lees meer


het motto van onze school

Ons motto is  “Jij en ik…. Samen meer!” Natuurlijk is “openbaar zijn” een mooie start, maar daarboven staat eigenlijk nog ons schoolmotto: “Jij en ik….Lees meer


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


iPads, computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers en tablets belangrijke hulpmiddelen bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


Jaarverslag

Elk schooljaar worden alle zaken die in en om de school plaats hebben gevonden vastgelegd in een jaarverslag. Ook wordt in dit verslag opgenomen waarLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Missie en visie

Onze Missie: waar we voor staan Op de Heuvellaan zijn leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk betrokken bij de dagelijkse, gevarieerde manieren van werken en lerenLees meer


rapporten

Rapporten – digitaal rapport We hebben per jaar 3 vaste gespreksmomenten met ouders. Het eerste (november) gesprek gaat vooral om de sociaal- emotionele ontwikkeling van uwLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur lesLees meer