Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op deLees meer


Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders betekent.Lees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De kleuters hebben gymles in onze gymzaal of spelen buiten op ons heerlijke grote schoolplein. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenen opbergen. ZeLees meer


Digitaal onderwijs

De leeromgeving op de Heuvellaan is ICT-rijk. Instructies worden gegeven door het gebruik van het digibord en opdrachten worden regelmatig digitaal aangeboden en toegespitst opLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Godsdienstonderwijs/Humanistisch Vormingsonderwijs

Op onze openbare school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan sociaal maatschappelijke vorming in brede zin. Dat past ook goed bij onsLees meer


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


Jaarverslag

Elk schooljaar worden alle belangrijke zaken die in en om de school hebben plaats gevonden vastgelegd in een jaarverslag. Op deze pagina kunt u nuLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit. Op onze school gebruikenLees meer


Missie en visie

Onze missie, waar we voor gaan: Het verzorgen van goed onderwijs aan alle kinderen. Het motto van de Heuvellaanschool is: Jij en ik ……. SamenLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Organisatie van ons onderwijs

Groepen We werken op onze school volgens het leerstofjaarklassensysteem met homogene jaargroepen en combinatiegroepen. De groepen worden samengesteld op basis van leeftijd en onderwijsinhoudelijke argumenten.Lees meer


Rapporten

Gesprekken We hebben in de groepen 1 t/m 8 per jaar 3 vaste gespreksmomenten met ouders. Bij de groepen 3 t/m 8 wordt het gesprekLees meer


Typisch Heuvellaan

Spetterproject Het Spetterproject is een jaarlijks terugkerende themaperiode op de Heuvellaan. Ook dit schooljaar willen wij de kinderen, u en onszelf dit feestje natuurlijk nietLees meer