Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via de mail of de website een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantieregeling 2018-2019

Herfstvakantie22 t/m 26 oktober 2018
Vrije middag21 december 2018
Kerstvakantie24 december t/m 4 januari 2019
Krokus(voorjaars)vakantie25 februari t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag19 april 2019
Paasmaandag22 april 2019
Koningsdag27 april 2019
Tulp(mei)vakantie29 april t/m 11 mei 2019
Hemelvaart30 en 31 mei 2019
Pinkstermaandag10 juni 2019
Vrije middag19 juli 2019
Zomervakantie22 juli t/m 30 augustus 2019

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

 woensdag 5 september 2018
 dinsdag 25 september 2018
 maandag 29 oktober 2018
 dinsdag 11 juni 2019

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van de landelijke planning afwijken, u kunt daar dus geen rechten aan ontlenen.