Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar zetten we de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk in de agenda op de website. Verder krijgt u via de mail of de website een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze agenda ook opgenomen worden.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van de landelijke planning afwijken, u kunt daar dus geen rechten aan ontlenen.

Vakanties en vrije dagen 2023-2024, vastgesteld door MR 17-05-2023

Vakantie Periode
Herfstvakantie 16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Goede vrijdag en Paasmaandag 29-03-2024 t/m 01-04-2024
Tulpvakantie,

incl. Koningsdag, Hemelvaart + vrijdag

29-04-2024 t/m 10-05-2024

(extra week vrij na vastgestelde week)

Pinkstermaandag 20-05-2024
Zomervakantie 15-07-2024 t/m 25-08-2024

Studiedagen, leerlingen vrij

Vrijdag 15-09-2023
Dinsdag 05-12-2023 Dag na Sint op school
Woensdag 31-01-2024 Administratiedag leerkrachten
Vrijdag (leerkrachten wo-mi 28-02) 16-02-2024 Vrijdag voor krokusvakantie
Maandag 24-06-2024 Studie-/teamdag
Dinsdag 25-06-2024 Studie-/teamdag
Woensdag 26-06-2024 Administratiedag leerkrachten

Extra vrije dagen en dagdelen:

  • Vrijdagmiddag 22-12-2023 voor de kerstvakantie groep 5 t/m 8 vrij.
  • Vrijdagmiddag 12-07-2023 voor de zomervakantie groep 5 t/m 8 vrij.