Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar zetten we de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk in de agenda op de website. Verder krijgt u via de mail of de website een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze agenda ook opgenomen worden.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van de landelijke planning afwijken, u kunt daar dus geen rechten aan ontlenen.

Vakanties en vrije dagen 2019-2020

 

Zomervakantie 18-1922 -07-2019 t/m 1-09-2019
Herfstvakantie21-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie23-12-2019 t/m 5 -01-2020
Voorjaarsvakantie24-02-2020 t/m 1-03-2020
Pasen10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie27-04-2020 t/m 10-05-2020
Hemelvaart21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren01-06- 2020
Zomervakantie 19-2020-07-2020 t/m 30-08-2020
Extra vrije (mid)dagen
  • Studiedag 04-11-2019
  • Studiedag 06-12-2019
  • Vrijdagmiddag 20-12-2020
  • Studiedag 03-04-2020
  • Studiedag 02-06-2020
  • Vrijdagmiddag 17-07-2020