Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantieregeling 2017-2018

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
Vrije middagen 5 december en 22 december
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2018
Krokus(voorjaars)vakantie 26 februari t/m 2 maart
Goede vrijdag30 maart
Paasmaandag2 april
Koningsdag27 april
Tulp(mei)vakantie30 april t/m 11 mei
Hemelvaart10 t/m 11 mei
Pinksteren21 mei
Zomervakantie16 juli t/m 24 augustus

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

 woensdag 27 september 2017
 vrijdag 3 november 2017
 vrijdag 23 februari 2018
 woensdag 27 juni 2018

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.