Onze school

De Heuvellaan is een fijne school, waarin door een enthousiast team, eigentijds onderwijs wordt verzorgd en goede resultaten worden behaald. Ook staat de school bekend om haar betrokken ouders en de actieve ouderraad, die kleur weet te geven aan veel activiteiten en festiviteiten.

We zijn dit schooljaar gestart met 329 leerlingen verdeeld over 13 groepen: 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b en 8.

Digitale schoolborden en iPads

Alle groepen werken met  digitale schoolborden. Omdat het digibord in hoogte verstelbaar is, wordt het ook actief door onze leerlingen zelf gebruikt.

touchscreen_002_[1600x1200]_[]digibord

 

 

 

 

 

Sinds december 2016 werken de groepen 5 en 6 met individuele iPads van Gynzy.  Vanaf 2018-2019 de groepen 4 t/m 8. De iPads worden gebruikt voor de verwerking van de lessen van rekenen en spelling, maar kunnen ook ingezet worden voor andere vakken, bijvoorbeeld:

– Verrijken van lessen wereldoriëntatie​
– Gebruik tijdens creatieve lessen (foto, film, muziek)​
– Engels (vertaalmachine, mail, skypen)​
– Aanleren van ICT-vaardigheden & mediawijsheid

 

 

 

 

De inzet van iPads maakt het mogelijk te differentiëren in de groepen. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces kan worden afgestemd op de ontwikkeling en het werktempo van elk individueel kind.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook hun handschrift blijven ontwikkelen en leren om ook bijvoorbeeld boeken als informatiebron te gebruiken. We streven naar een goede balans tussen het werken in de digitale wereld en het werken op papier en uit boeken.

Basisschool met een lange geschiedenis

Onze school heeft een lange geschiedenis. Zij bestaat al sinds 1901. Vroeger was de school gehuisvest aan de Heuvellaan, vandaar de naam. In 2001 is de school verhuisd naar ons huidige gebouw aan de Burglaan. Hoewel het adres veranderde, is de naam nog steeds hetzelfde gebleven.  Aan de Bosweg hebben we ook een gebouw met nog 4 lokalen ( de groepen 3 en de bovenbouwgroepen van de eerste opvangklassen(AZC)). Dat het gymlokaal aan de school vast zit is ideaal, evenals het heerlijk grote schoolplein, dat avontuurlijk is ingericht.

Heuvellaan spelen 2plein

Delen via