Onze school

De Heuvellaan is een eigentijdse school, waarin op dynamische manier door een enthousiast team, prikkelend en modern onderwijs met passie en toewijding voor uw kinderen wordt verzorgd. Direct grenzend aan het hoofdgebouw en ons grote speelplein vindt u ook ons gebouw aan de Bosweg, waarin de groepen 3 zijn gehuisvest. Erg prettig is het bovendien, dat de Heuvellaan is voorzien van een moderne, eigen gymzaal.

U begrijpt… we zijn erg tevreden met onze huisvesting en hopen nog lang van het onderwijs in ons gebouw én van de sfeervolle, bosrijke en ruime speelgelegenheid eromheen te kunnen genieten.

Moderne school met digitale schoolborden en touchscreens

Alle groepen werken met moderne, digitale schoolborden. Niet alleen kunnen wij hiermee op instructie geven, maar ook hebben wij directe toegang tot een multimediale leeromgeving. In de bovenbouw worden door de kinderen spreekbeurten en presentaties gegeven compleet met powerpoints. Omdat het digibord in hoogte verstelbaar is, wordt het ook actief door onze leerlingen zelf gebruikt.

touchscreen_002_[1600x1200]_[]digibord

 

 

 

 

 

De iPad in de klas

De Heuvellaan beschikt over een aantal mini-iPads die door de groepen te gebruiken zijn om in te zetten tijdens verschillende lessen. Sinds december 2016 werken de groepen 5 en 6 met individuele iPads van Gynzy.  Vanaf 2018-2019 de groepen 4 t/m 8. De iPads worden gebruikt voor de verwerking van de lessen van rekenen en spelling, maar kunnen ook ingezet worden op andere manieren, bijvoorbeeld:

– Verrijken van lessen wereldoriëntatie​
– Gebruik tijdens creatieve lessen (foto, film, muziek)​
– Engels (vertaalmachine, mail, skypen)​
– Aanleren van ICT-vaardigheden & mediawijsheid

 

 

 

 

 

De één op één inzet van iPads maakt het mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd veel efficiënter bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd op tempo en leerstijl van elk individueel kind.

Wij hebben ervoor gekozen om geen volledige iPad- school te worden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook hun handschrift blijven ontwikkelen en leren om ook bijvoorbeeld boeken als informatiebron te gebruiken. We streven naar een goede balans tussen het werken in de digitale wereld en het werken op papier/uit boeken.

 

Basisschool met een lange geschiedenis

Onze school heeft een lange geschiedenis. Zij bestaat al sinds 1901 en heeft tussen 1901 en nu vele namen (en zelfs nummers!) gekend. Vroeger was de school gehuisvest aan de Heuvellaan, vandaar de naam. In 2001 is de school verhuisd naar ons huidige gebouw aan de Burglaan. Hoewel het adres veranderde, is de naam nog steeds hetzelfde gebleven, “De Heuvellaan”!

Heuvellaan spelen 2plein

Delen via