Onze school

De Heuvellaan is een fijne school, waarin door een enthousiast team, eigentijds onderwijs wordt verzorgd en goede resultaten worden behaald. Ook staat de school bekend om haar betrokken ouders en de actieve ouderraad, die kleur weet te geven aan veel activiteiten en festiviteiten.

We zijn dit schooljaar gestart met 329 leerlingen verdeeld over 13 groepen: 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b en 8.

 

Digitaal onderwijs 

De leeromgeving op de Heuvellaan is ICT-rijk. Instructies worden gegeven door het gebruik van het digibord en opdrachten worden regelmatig digitaal aangeboden en toegespitst op de hulpvraag van het kind. Dit is in de dagelijkse praktijk van de school terug te zien, waar ICT een middel is om de verschillende kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

touchscreen_002_[1600x1200]_[]

digibord

 

 

 

 

 

Chromebook en iPad in de klas

Vanaf groep 4 werken al onze leerlingen op een eigen device. Dit zijn iPads of Chromebooks. Deze worden ingezet voor de verwerking van de lessen van rekenen en spelling, maar kunnen ook ingezet worden op andere manieren, bijvoorbeeld:

  • Verrijken van lessen wereldoriëntatie 
  • Lezen verbeteren op eigen niveau met een maatje
  • Gebruik tijdens creatieve lessen (foto, film) 
  • Aanleren van ICT-vaardigheden & mediawijsheid
  • Thuis en op school aan dezelfde dingen werken via Google Classroom
  • Automatiseren met rekenen verbeteren met adaptieve programma’s zoals rekensprint.

In de groepen 1 t/m 3 wordt gewerkt met gedeelde iPads.  Leerkrachten van die groepen zetten die op verschillende manieren in.

Bijvoorbeeld:

  • Lesmethode Onderbouwd (taal, rekenen)
  • Werken aan beginnende geletterdheid met Kiene klanken/Letters en BOUW!

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook hun handschrift blijven ontwikkelen en ook leren om bijvoorbeeld boeken als informatiebron te gebruiken. We streven naar een goede balans tussen het werken in de digitale wereld en het werken op papier en uit boeken.

Basisschool met een lange geschiedenis

Onze school heeft een lange geschiedenis. Zij bestaat al sinds 1901. Vroeger was de school gehuisvest aan de Heuvellaan, vandaar de naam. In 2001 is de school verhuisd naar ons huidige gebouw aan de Burglaan. Hoewel het adres veranderde, is de naam nog steeds hetzelfde gebleven.  Aan de Bosweg hebben we ook een gebouw met nog 4 lokalen ( de groepen 3 en de bovenbouwgroepen van de eerste opvangklassen(AZC)). Dat het gymlokaal aan de school vast zit is ideaal, evenals het heerlijk grote schoolplein, dat avontuurlijk is ingericht.

Heuvellaan spelen 2plein

Delen via