Sociale structuur

Onderwijs kan pas starten, als de sfeer in een groep goed is. Als kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, voelen zij zich sterk genoeg om een nieuwe stap in hun ontwikkeling te maken. Het is de taak van het schoolteam die veiligheid en vertrouwdheid te waarborgen. Daarom staat het werken aan een goede sociale structuur centraal in ons onderwijs. Elk schooljaar start met 8 à 10 ‘Gouden weken’; bouwen aan het groepsgevoel en observatie aan de hand van het leerlingvolgsysteem Zien! In het eerste gesprek met leerling, ouder en leerkracht (in november) staan het welbevinden, de betrokkenheid en de sociale vaardigheden centraal. Bevindingen van de leerkracht worden vergeleken met die van de leerling zelf.

Om de sociale structuur in de groep te bevorderen, worden er geregeld werkvormen toegepast vanuit Coöperatief Leren en worden vaak activiteiten op groeps- en schoolniveau georganiseerd. We werken met de methode Leefstijl. Leefstijl richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, door inzicht te geven in de kwaliteiten en eigenschappen van anderen en van het kind zelf.

Daarnaast worden in de groepen 5 t/m 8 lessen Humanistisch Vormingsonderwijs aangeboden. Deze lessen zijn erg populair. Leefstijl, HVO, werken aan de sociale structuur, aangevuld met Coöperatief Leren vormen samen belangrijke bouwstenen voor het motto van onze school: “Jij en ik…. Samen meer!”

lezen Spelochtend_24_aug._2012_K5_120_[] P1040871

 

Delen via