sociale structuur

Onderwijs kan pas starten, als de sfeer in een groep goed is. Als kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, voelen zij zich sterk genoeg om een nieuwe stap in hun ontwikkeling te maken. Het is de taak van het schoolteam die veiligheid en vertrouwdheid te waarborgen. Daarom staat het werken aan een goede sociale structuur centraal in ons onderwijs. Om die sociale structuur goed in kaart te brengen, wordt naast de gewone overdracht aan de nieuwe leerkracht aan het eind van een schooljaar, ook de sociale structuur van een groep overgedragen.
Om de sociale structuur in de groep te bevorderen, worden er veel werkvormen toegepast vanuit Coöperatief Leren, maar worden er ook regelmatig activiteiten op groeps- en schoolniveau georganiseerd. Onze manier van werken aan de sociale structuur sluit naadloos aan op de methode Leefstijl, die we al veel langer gebruiken. Leefstijl richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, door inzicht te geven in de kwaliteiten en eigenschappen van anderen en van het kind zelf.
Daarnaast is het in groep 5 t/m 8 mogelijk om deel te nemen aan de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs. Deze lessen zijn erg populair, want ondanks dat het om facultatieve lessen gaat, neemt bijna de gehele bovenbouw deel aan deze lessen. Leefstijl, HVO, werken aan de sociale structuur, aangevuld met Coöperatief Onderwijs vormen samen belangrijke bouwstenen voor het motto van onze school: “Jij en ik…. Samen meer!”

lezen Spelochtend_24_aug._2012_K5_120_[] P1040871

 

Delen via