de ouderraad

Wat doet de Ouderraad?
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van de Heuvellaan, aangevuld met twee leden uit het onderwijsteam.

groepsfoto_OR

Activiteiten
We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paasontbijt
 • thema-avonden
 • organisatie pleinvegen
 • afscheid groep 8
 • etc.

539976_355060014549043_525298413_n[1]

Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar worden per activiteit kleinere organisatie-commissies samengesteld, die de betreffende activiteit samen gaan organiseren. Zij doen bijvoorbeeld boodschappen, regelen aankleding voor de school en helpen eventueel bij de begeleiding. De OR en het schoolteam werken hierin nauw samen. Als OR lid kan je zelf kiezen bij welke activiteiten je wil helpen.
Door middel van brieven, de Heuvellaanexpress en de website vestigen wij aandacht op activiteiten en vragen we hulp waar nodig. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de klusdagen en het pleinvegen.

Ouderbijdrage
Voor de bekostiging van deze activiteiten vraagt de ouderraad u jaarlijks een bijdrage. Deze wordt beheerd door de OR. In het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester vindt u precies terug wat er allemaal gedaan is met de jaarlijkse bijdrage.

Samenstelling en vergaderingen OR
De ouderraad bestaat op dit moment uit elf ouders en vergadert ongeveer 1 x per 6 weken. De voorzitter van de MR zit het eerste gedeelte ook bij onze vergadering. De vergaderingen worden ook bijgewoond door één of meerdere teamleden. Tijdens deze vergaderingen komen de te organiseren activiteiten aan bod en worden er mededelingen vanuit het team en de MR gedaan. De vergaderdata worden aangegeven in de Heuvellaanexpres.
De ouderraad is er voor en door de ouders. Daarom zijn de vergaderingen openbaar en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. De leden van de ouderraad staan altijd open voor uw vragen, ideeën en suggesties. Spreek ons gerust eens aan.

Zoals u weet schenkt de ouderraad elke vrijdagochtend een kopje koffie of thee voor de ouders. We nodigen u van harte uit om een keer langs te komen. Zo kunt u op een prettige manier kennis maken met andere ouders.

293

Wie zitten er in de Ouderraad?

samenstelling 2018-2019:

 • Freer Veldman– voorzitter –  (Imke gr 7a)
 • Denise Aartsen  – penningmeester (Morris gr 6, Noor gr 4B)
 • Anoek Heijmans (Tjebbe gr 5, Sijme gr 3)
 • Nicole Groot Wesseldijk ( Mark gr 4A, Linde gr 6, Mika gr 7A)
 • Linda Germs (Martijn gr 6, Floris gr 8A)
 • Wilma Coopmans (Lore gr 8A)
 • Joost Mulder (Noor gr 4)
 • André Werkhoven (Jared gr 6)
 • Robin van Middendorp (Guus gr 5)
 • Harjan Meurs (Guido gr 4A, Norah gr 2A)
 • Robin Potkamp (Kris 4B, Linda 2A)
 • Eelke Deinert (Daniël gr 3A, Milou gr 1)

IMG_9505

Meedoen of meer informatie?
Wilt u lid worden van de ouderraad of wilt u graag een keer een vergadering bijwonen om te bekijken of het iets voor u is, dan kunt u altijd een van ons aanspreken op het schoolplein. Een mailtje sturen mag ook. Dit kan naar:

or.heuvellaan@gmail.com

Feedback en ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Delen via