TSO, tussenschoolse opvang

Tarieven TSO

Per overblijfbeurt betaalt u € 1,50 euro. Strippenkaarten zijn verkrijgbaar voor:
€ 9,00 (6x),
€ 15,00 (10x) of
€ 37,50 (25x)
Strippenkaarten kunnen worden gekocht door het bedrag over te maken op: Rekeningnummer IBAN: NL95 RABO 0105 2602 23, tnv TSO Heuvellaan Leerplein055, o.v.v. de voor- en achternaam van het kind en het groepsnummer. Ook kunt u strippenkaarten tegen contante betaling kopen bij Josine Engelen (schoolmedewerkster). Bij haar kunt u ook terecht voor een papieren versie van de inschrijfformulieren voor de TSO. Er kan zowel incidenteel als structureel worden overgebleven.

Tussenschoolse Opvang
De tussenschoolse opvang vindt per groep plaats. De kinderen die overblijven blijven in de eigen klas voor de lunch. Per groep worden de kinderen begeleidt door één a twee overblijfkrachten. Dit is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de kinderen en / of de groepsgrootte. Zolang het weer het toelaat wordt een deel van de lunchpauze buiten op het schoolplein doorgebracht.
De organisatie van de tussenschoolse opvang is in handen van twee (parttime) TSO-coördinatoren. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De coördinatoren zorgen onder meer voor voldoende opvangkrachten per overblijfdag en voor de administratie en financiën. Verder bewaken zij het TSO-plan en zorgen voor voldoende scholing voor zichzelf en voor de overblijfkrachten.
Een groot deel van de overblijfkrachten zijn ouders van kinderen die bij ons op school zitten (of in het verleden op onze school zaten). Maar we maken ook gebruik van externen die speciaal voor het overblijven zijn /worden aangetrokken. Mocht u ook een keertje willen helpen bij het overblijven, laat het de TSO-coördinatoren weten. Dit geldt ook als u incidenteel kan helpen. Alle hulp is welkom!

Visie en Praktische uitvoering : visie TSO:
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u ons bereiken via onderstaand telefoonnummer of via de mail.

Met vriendelijke groeten,
Blanche van Vuuren en Swanny Zielhuis
Tel: 06-312 24 789, e- mail: tso.heuvellaan@gmail.com

 

Delen via