de directie

De directeur van de school is Ellen Mulder. Zij heeft de leiding van de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijsLees meer


De groepen

In schooljaar 2019-2020 hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: gr. 1/2a juf Eline (hele week) gr. 1/2b juf Marije (ma) en jufLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Bij Leerplein055 -en dus op alle Leerplein055-basisscholen- is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleideLees meer


Leerkrachten, OOP en stagiaires op school

Leerkrachten Onze school heeft 21 leerkrachten en 1 onderwijsassistent, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. We hebben op onze school zowel meestersLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten/schoolmedewerkers. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijkLees meer


Pauzes

In de alle groepen wordt tijd gemaakt om wat te eten en te drinken; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, eenLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taken en functies team

Ons Team Samenstelling Een grote groep enthousiaste mensen geeft vorm aan onze school: leerkrachten, onderwijsassistent, administratieve ondersteuning, conciërge, intern begeleider, ICT-er en directeur. De groepsleerkrachtenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Zorgbreedte

Ons zorgsysteem in vogelvlucht Ieder kind ontwikkelt zich op de eigen manier, naar eigen mogelijkheden en in eigen tempo. Dat betekent, dat wij als leerkrachtenLees meer