de directie

De directeur van de school is Ellen Mulder. Zij heeft de leiding van de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijsLees meer


de groepen

In schooljaar 2018-2019 hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: gr. 1  juf Alda (ma en di) en juf Sandra (wo, do en vrij) gr.Lees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


Leerkrachten, OOP en stagiaires op school

Leerkrachten Onze school heeft 21 leerkrachten en 1 onderwijsassistent, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. We hebben op onze school zowel meesters alsLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijkLees meer


Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepenLees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Taken en functies team

Ons Team Samenstelling Een grote groep enthousiaste mensen geeft vorm aan onze school: leerkrachten, onderwijsassistent, administratieve ondersteuning, conciërge, intern begeleider, ICT-er en directeur.   DeLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Zorgbreedte

Ons zorgsysteem in vogelvlucht Ieder kind ontwikkelt zich op de eigen manier, naar eigen mogelijkheden en in eigen tempo. Dat betekent, dat wij als leerkrachtenLees meer