de directie

De directeur van de school is Ellen Mulder. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 isLees meer


De groepen

In schooljaar 2023-2024 hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: 1/2a Sandra 1/2b José en Anoek 1/2c Dilys en Sharon 3a Eline enLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team vanLees meer


Leerkrachten, OOP en stagiaires op school

Leerkrachten Onze school heeft 21 leerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. We hebben op onze school zowel meesters als juffen. DeLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten/schoolmedewerkers. Ook ouders en verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vindenLees meer


Pauzes

In de alle groepen wordt tijd gemaakt om wat te eten en te drinken; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, eenLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taken en functies team

Ons Team Samenstelling Een grote groep enthousiaste mensen geeft vorm aan onze school: leerkrachten, onderwijsassistent, administratieve ondersteuning, conciërge, intern begeleider, ICT-er en directeur. De groepsleerkrachtenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Zorgbreedte

Ons zorgsysteem in vogelvlucht Ieder kind ontwikkelt zich op de eigen manier, naar eigen mogelijkheden en in eigen tempo. Dat betekent, dat wij als leerkrachtenLees meer