Schoolvakanties

Aan het begin van het schooljaar zetten we de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk in de agenda op de website. Verder krijgt u via de mail of de website een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze agenda ook opgenomen worden.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van de landelijke planning afwijken, u kunt daar dus geen rechten aan ontlenen.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021

Vakantie Periode
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede vrijdag en Paasmaandag 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021

Tulpvakantie

incl. Hemelvaartsdag (13-05)

03-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinkstermaandag 24-05- 2021
Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021

Studiedagen/-dagdelen, leerlingen vrij

Maandag 28-09-2020
Donderdagmiddag 18-02-2021
Vrijdag 19-02-2021
Maandag 26-04-2021
Donderdag 08-07-2021

 

Extra vrije dagen en dagdelen:

  • Vrijdagmiddag 18-12-2020 voor de kerstvakantie groep 5 t/m 8 vrij.
  • Vrijdagmiddag 16-07-2021 voor de zomervakantie groep 5 t/m 8 vrij.

 

Delen via