Schoolvakanties

Aan het begin van het schooljaar zetten we de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk in de agenda op de website. Verder krijgt u via de mail of de website een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze agenda ook opgenomen worden.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van de landelijke planning afwijken, u kunt daar dus geen rechten aan ontlenen.

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

 

Vakantie Periode
Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Goede vrijdag en Paasmaandag 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Tulpvakantie,

incl. Koningsdag 27-04-2022

24-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart en vrijdag daarna 26 en 27-05-2022
Pinkstermaandag

(Let op: daar plakken we  2 studiedagen achteraan)

06-06-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022

Studiedagen, leerlingen vrij

Maandag 06-12-2021
Woensdag 02-02-2022
Vrijdag 25-02-2022
Dinsdag 07-06-2022
Woensdag 08-06-2022

Extra vrije dagen en dagdelen:

  • Vrijdag 24-12-2021 voor de kerstvakantie groep 1 t/m 8 vrij.
  • Vrijdagmiddag 08-07-2022 voor de zomervakantie groep 5 t/m 8 vrij.

Delen via