Buitenschoolse opvang (bso)

Na schooltijd kan uw zoon of dochter terecht bij bso Heuvellaan van Doomijn Kinderopvang. Samen spelen is dubbel zoveel plezier. Op bso Heuvellaan gaat datLees meer


Peuterspeelzaal / peuteropvang

In ons gebouw vindt u de peutergroep Heuvellaan van Doomijn Kinderopvang, waar we als school nauw mee samenwerken. Peuters kunnen vanaf hun 3e jaar al spelenderwijs kennismakenLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO) / overblijven

Dagelijks maakt een groot aantal kinderen op onze school gebruik van de TSO. Het is dus van erg groot belang, dat er een solide organisatieLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Doomijn Kinderopvang. De voorschoolse- en naschoolse opvang kan aangebodenLees meer