Buitenschoolse opvang (bso)

Na schooltijd kan uw zoon of dochter terecht bij bso Heuvellaan van Doomijn Kinderopvang. Samen spelen is dubbel zoveel plezier. Op bso Heuvellaan gaat datLees meer


Peuterspeelzaal / peuteropvang

In schooljaar 2017-2018 hadden we tot 1 jan. 2018 in ons schoolgebouw een 3+ peuterspeelgroep. Die PSG Heuvellaan was op de woensdagochtend geopend van 8.30 uur totLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO) / overblijven

Dagelijks maakt een groot aantal kinderen op onze school gebruik van de TSO. Het is dus van erg groot belang, dat er een solide organisatieLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Doomijn Kinderopvang. De voorschoolse- en naschoolse opvang kan aangebodenLees meer