Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Doomijn Kinderopvang. De voorschoolse- en naschoolse opvang kan aangeboden bij een minimum aantal deelnemers dat gebruik wenst te maken van deze voorzieningen.

Voorschoolse Opvang (VSO) is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 – 8.30 uur.