Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Kinderopvang Doomijn. De voorschoolse- en naschoolse opvang kan aangeboden bij een minimum aantal deelnemers dat gebruik wenst te maken van deze voorzieningen.

Voorschoolse Opvang (VSO) is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 – 8.30 uur. Naschoolse Opvang (BSO) is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 – 18.30 uur.

Naast Doomijn zijn er nog diverse andere organisaties die Naschoolse Opvang bieden en die de kinderen na schooltijd bij de school komen ophalen.

Informeert u bij de directeur wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende vormen van buitenschoolse opvang van uw zoon of dochter.