Buitenschoolse opvang (BSO)

Niet alleen voor onderwijs kan uw kind op de Heuvellaan terecht. Na schooltijd verzorgt Kinderopvang Doomijn de Buitenschoolse Opvang (BSO).

Dat dit een zeer welkome aanvulling is op het onderwijsaanbod blijkt wel uit het feit, dat er steeds meer ouders voor hun kinderen van de BSO gebruik maken.

De kinderen worden op een uitstekende, professionele manier opgevangen in een prettige sfeer en bovendien in hun bekende, eigen omgeving. Het aanbod van bezigheden / activiteiten is groot en verbreedt en vernieuwt zich voortdurend. Mocht u meer willen weten over de BSO, dan kunt u natuurlijk terecht op de site van “Doomijn”. Daar vindt u ook formulieren om uw kind mee aan te melden. www.doomijn.nl/kinderopvang. Natuurlijk heeft u altijd een vrije keus in het al dan niet afnemen van deze vorm van opvang. Maakt uw kind, om welke reden dan ook (bijv. schoolstudiedagen), geen gebruik van de BSO terwijl het daar wel voor aangemeld is, dan moet u zelf zorg dragen voor het afmelden van uw kind.

Er zijn ook andere organisaties voor kinderopvang actief voor de kinderen van de Heuvellaan. Zij halen de kinderen na schooltijd bijna dagelijks met busjes of bakfietsen op. We werken samen met o.a.: de Hoepel, Snoopy/ Woodstock, Mam’s, Koningskind.

Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang, kwalitatief en gevarieerd. Met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leidsters. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken.