Tussenschoolse opvang (TSO) / overblijven

Dagelijks maakt een groot aantal kinderen op onze school gebruik van de TSO.

Het overblijven wordt in “eigen beheer” uitgevoerd door 2 enthousiaste coördinatoren en de hulp en inzet van vele ouders/TSO-medewerkers.

Belangrijk voor u om te weten is, dat de TSO alleen goed kan draaien met uw hulp! Onze coördinatoren zijn altijd op zoek naar hulpouders, die bereid zijn mee te helpen om een klas onder hun hoede te nemen. Mocht u van onze TSO-regeling gebruik willen maken, dan kunt u er ook op rekenen, dat u een keer gevraagd wordt te helpen. Natuurlijk krijgt u voor uw hulp betaald. En als u helpt, blijven uw kinderen gratis over!

Aan de TSO mogen alle kinderen van school deelnemen. Zij blijven voor de TSO in hun eigen groep. Daar wordt met elkaar gegeten (meegebracht eten en drinken), waarna er buiten wordt gespeeld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de TSO-coördinatoren Blanche van Vuuren of Swanny Diks. Het TSO telefoonnummer is 06-31224789; het e-mailadres is tso.heuvellaan@gmail.com.

Tarieven Tussenschoolse opvang

Per overblijfbeurt betaalt u  € 1,50. Strippenkaarten zijn verkrijgbaar voor:
€ 9,00 (6x),
€ 15,00 (10x) of
€ 37,50 (25x)
Strippenkaarten kunnen worden gekocht door het bedrag over te maken op: Rekeningnummer IBAN: NL95 RABO 0105 2602 23, tnv TSO Heuvellaan Leerplein055, o.v.v. de voor- en achternaam van het kind en het groepsnummer. Ook kunt u strippenkaarten tegen contante betaling kopen bij Swanny Diks (schoolmedewerkster). Bij haar kunt u ook terecht voor een papieren versie van de inschrijfformulieren voor de TSO. Er kan zowel incidenteel als structureel worden overgebleven.

Tussenschoolse Opvang
De kinderen blijven in de eigen klas voor de lunch. Per groep worden de kinderen begeleid door één a twee overblijfkrachten. Dit is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de kinderen en/of de groepsgrootte. Na het eten gaan de overblijvers naar buiten op het plein onder toeziend oog van de TSO-medewerkers. Leerkrachten nemen vanaf 12.45 uur de pleindienst weer over.

visie TSO: Visie en Praktische uitvoering.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u ons bereiken via onderstaand telefoonnummer of via de mail.

Met vriendelijke groeten,
Blanche van Vuuren en Swanny Zielhuis
Tel: 06-312 24 789, e- mail: tso.heuvellaan@gmail.com