Tussenschoolse opvang (TSO) / overblijven

Dagelijks maakt een groot aantal kinderen op onze school gebruik van de TSO. Het is dus van erg groot belang, dat er een solide organisatie is, die dit mogelijk maakt. Gelukkig kunnen we met een gerust hart stellen, dat dit voor onze school zeker het geval is.

Het overblijven wordt, sinds 1 februari 2009, in “eigen beheer” uitgevoerd. Met de komst van 2 zeer enthousiaste, schooleigen en inmiddels zeer professionele coördinatoren en de hulp en inzet van vele ouders zijn we er in geslaagd een prima TSO op te zetten, waar alle kinderen (tegen een redelijk tarief) van harte welkom zijn.

Belangrijk voor u om te weten is, dat de TSO alleen goed kan draaien met uw hulp! Onze coördinatoren zijn altijd op zoek naar hulpouders, die bereid zijn mee te helpen om een klas onder hun hoede te nemen. Mocht u van onze TSO-regeling gebruik willen maken, dan kunt u er ook op rekenen, dat u een keer gevraagd wordt te helpen. Natuurlijk krijgt u voor uw hulp betaald. En als u helpt, blijven uw kinderen gratis over!

Aan de TSO mogen natuurlijk alle kinderen van school deelnemen. Zij blijven voor de TSO in hun eigen groep. Daar wordt met elkaar gegeten (meegebracht eten en drinken), waarna er buiten wordt gespeeld, als het goed weer is. Om kwart voor één stopt de TSO en neemt het schoolteam de schooldag weer over.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de TSO-coördinatoren Anouk Kuper of Swanny Zielhuis. Het TSO telefoonnummer is 06-31224789; het e-mailadres is tso.heuvellaan@gmail.com.

Tarieven Tussenschoolse opvang

Per overblijfbeurt betaalt u m.i.v. 1 augustus 2019  € 1,50 euro. Strippenkaarten zijn verkrijgbaar voor:
€ 9,00 (6x),
€ 15,00 (10x) of
€ 37,50 (25x)
Strippenkaarten kunnen worden gekocht door het bedrag over te maken op: Rekeningnummer IBAN: NL95 RABO 0105 2602 23, tnv TSO Heuvellaan Leerplein055, o.v.v. de voor- en achternaam van het kind en het groepsnummer. Ook kunt u strippenkaarten tegen contante betaling kopen bij Josine Engelen (schoolmedewerkster). Bij haar kunt u ook terecht voor een papieren versie van de inschrijfformulieren voor de TSO. Er kan zowel incidenteel als structureel worden overgebleven.

Tussenschoolse Opvang
De tussenschoolse opvang vindt per groep plaats. De kinderen die overblijven blijven in de eigen klas voor de lunch. Per groep worden de kinderen begeleid door één a twee overblijfkrachten. Dit is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de kinderen en/of de groepsgrootte. Zolang het weer het toelaat wordt een deel van de lunchpauze buiten op het schoolplein doorgebracht.

visie TSO: Visie en Praktische uitvoering.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u ons bereiken via onderstaand telefoonnummer of via de mail.

Met vriendelijke groeten,
Anouk Kuper en Swanny Zielhuis
Tel: 06-312 24 789, e- mail: tso.heuvellaan@gmail.com