Typisch Heuvellaan

Spetterproject
Het Spetterproject is een jaarlijks terugkerende themaperiode op de Heuvellaan. Ook dit schooljaar willen wij de kinderen, u en onszelf dit feestje natuurlijk niet onthouden.
In alle groepen staat tijdens het project ongeveer twee weken een onderwerp centraal, waar wij door de hele school heen creatief mee aan de slag gaan. Het onderwijs in de “gewone vak- en vormingsgebieden” wordt gedurende dit project in het teken gesteld van het Spetterproject. Aan het einde van de periode wordt het Spetterproject door de hele school afgesloten met een feestelijke presentatie, samen met ouders, oma’s, opa’s, familie, buurtgenoten, enz.

De Heuveltuin, een uniek zorgproject
Als het past binnen de formatie willen we ruimte maken voor de Heuveltuin. Kinderen (vanaf groep 5) die op een of andere manier lucht nodig hebben, krijgen 1 keer per week ongeveer een uur de gelegenheid om in onze ‘schooltuin’ te werken.
Door even niet aan het onderwijs mee te hoeven doen en hun energie en aandacht al werkend in de tuin te stoppen, krijgen deze kinderen nieuwe energie om het schoolwerk weer aan te kunnen.
Heuveltuiniers kunnen kinderen zijn die zich erg snel ontwikkelen, maar ook kinderen die emotioneel aan rust toe zijn. Kinderen die overtollige energie kwijt moeten, of even moeten uitblazen van al dat leren.
Enige opdracht is: Jullie moeten samen aan de slag. Maak gebruik van waar je met elkaar goed in bent!
Zo werken ze onder begeleiding in de tuin voor elkaar en voor zichzelf.
Zo helpen ze niet alleen zichzelf en elkaar, maar dragen ze ook nog eens hun steentje bij aan het onderwijs in school.
Kortom: “Jij en ik…. Samen meer!”

Smarties, onze hoog- en meerbegaafdheidsgroepen
Op onze school hebben we een grote groep kinderen die meer uitdaging nodig heeft. Samen met externe hulp en die van onze ouders bieden we deze kinderen 1x per week extra activiteiten aan, waar ze ook de rest van de week aan kunnen werken.
Ieder half jaar wordt door de IB-er opnieuw gekeken welke leerlingen aan de gestelde criteria voldoen. Dus een leerling zit niet automatisch zijn/haar gehele schoolloopbaan op de Heuvellaan bij de Smarties.