Stichting Vrienden van de Heuvellaan

Stichting voor extra fondsen ten behoeve van de school

Binnen de Heuvellaan is er een groep vrijwilligers actief met het werven van fondsen ten behoeve van onze school. Om ervoor te zorgen, dat de gelden die de Vrienden van de Heuvellaan met elkaar bij elkaar weten te brengen op een juiste manier worden aangewend voor de school, is er een speciale stichting in het leven geroepen. In deze stichting werken ouders en school eendrachtig samen.

De opbrengsten van allerlei acties die zij organiseren, komen ten goede aan de vele extra activiteiten die wij als school naast het gewone onderwijsprogramma voor de kinderen willen organiseren. We hopen dat u de stichting Vrienden van de Heuvellaan wilt ondersteunen bij het werven van fondsen voor onze school.