Stichting Vrienden van de Heuvellaan

De Stichting Vrienden van de Heuvellaan is een groep vrijwilligers binnen de Heuvellaanschool die actief bezig is met het werven van fondsen ten behoeve van onze school. Om ervoor te zorgen, dat de gelden die de Vrienden van de Heuvellaan bij elkaar weten te brengen, op een juiste manier worden aangewend voor de school, is er een speciale stichting in het leven geroepen.

De opbrengsten van allerlei acties die zij organiseren, komen ten goede aan de vele extra activiteiten die wij als school naast het gewone onderwijsprogramma voor de kinderen willen organiseren. We hopen dat u de Stichting Vrienden van de Heuvellaan wilt ondersteunen bij het werven van fondsen voor onze school.