De geschiedenis van de school

De Heuvellaanschool is een eigentijdse school, waarin op dynamische manier door een enthousiast team, uitdagend en modern onderwijs met passie en toewijding voor uw kinderen wordt verzorgd.

Onze school heeft een lange geschiedenis; zij bestaat al sinds 1901.

Vroeger was de school gehuisvest op een prachtige locatie aan de Heuvellaan, vandaar de schoolnaam Heuvellaanschool. In 2001 is de school verhuisd naar ons huidige gebouw aan de Burglaan. Hoewel het adres veranderde is de naam nog steeds hetzelfde gebleven, Heuvellaanschool.
De laatste verbouwing heeft in 2012 plaats gevonden. Tijdens die verbouwing zijn 2 lokalen, een BSO-ruimte en een podium toegevoegd. Zo biedt onze school veel ruimte aan onze hedendaagse onderwijskundige wensen. De centrale ingang op ons mooie grote schoolplein, de multifunctionele aula met binnen- en buitenpodium, de 2 nieuwe klaslokalen én de ruimte voor de eigen BSO (buitenschoolse opvang) zijn de meest in het oogspringende veranderingen.
Direct grenzend aan het hoofdgebouw en ons grote plein vindt u ook ons gebouw aan de Bosweg, waarin de groepen 3 zijn gehuisvest. Erg prettig is het bovendien, dat de Heuvellaanschool is voorzien van een eigen gymzaal. We zijn dus erg tevreden met onze huisvesting.