De geschiedenis van de school

De Heuvellaanschool is een eigentijdse school, waarin op dynamische manier door een enthousiast team, uitdagend en modern onderwijs met passie en toewijding voor uw kinderen wordt verzorgd.

Onze school heeft een lange geschiedenis; zij bestaat al sinds 1901. Vroeger was de school gehuisvest op een prachtige locatie aan de Heuvellaan, vandaar de schoolnaam Heuvellaanschool. In 2001 is de school verhuisd naar ons huidige gebouw aan de Burglaan. Hoewel het adres veranderde is de naam nog steeds hetzelfde gebleven, Heuvellaanschool.

De laatste verbouwing heeft in 2012 plaats gevonden. Tijdens die verbouwing zijn 2 lokalen, een BSO-ruimte en een podium toegevoegd. De centrale ingang vanaf ons grote schoolplein aan de achterkant van de school, de multifunctionele aula met binnen- en buitenpodium, de 2 nieuwe klaslokalen én de ruimte voor de eigen BSO (buitenschoolse opvang) zijn  prettige verbeteringen gebleken.

Direct grenzend aan het hoofdgebouw en ons grote plein staat ons gebouw aan de Bosweg, waarin de groepen 3 les krijgen.

Dat de Heuvellaanschool een eigen gymzaal heeft is erg fijn en scheelt veel tijd t.o.v. andere scholen, die daarvoor vaak een eindje moeten lopen.

We zijn dus erg tevreden met onze huisvesting.