Pauzes

In de alle groepen wordt tijd gemaakt om wat te eten en te drinken; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, een boterham of een koek (geen snoep). Zorgt u voor een goed afsluitbare beker, voorzien van naam? Dat voorkomt knoeien en zoek raken.

Natuurlijk wordt er ook buiten gespeeld. Voor de groepen 3 t/m 5 is de pleinpauze om 10.15 uur, voor de groepen 6 t/m 8 om 10.30 uur.  De kleutergroepen gaan voor of na de andere groepen naar buiten. Zo hebben alle groepen fijn de ruimte op het plein.