Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepen wordt tijd gemaakt om wat te eten en te drinken; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, een boterham of een koek (geen snoep).

Tussen 10.00 en 10.30 uur houden we daarvoor pauze in groep 1 en 2. Vanaf groep 3 is dat om 10.15 uur. Zorgt u voor een goed afsluitbare beker, voorzien van naam, dat voorkomt knoeien en zoek raken.