Leerkrachten, OOP en stagiaires op school

Leerkrachten
Onze school heeft 22 leerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. We hebben op onze school zowel meesters als juffen. De meeste groepen hebben 2 leerkrachten, maar we hebben ook een aantal full-timers. Daarnaast is er op de donderdagen een vakleerkracht voor gym. Gedurende het jaar worden alle groepen evenredig ingedeeld voor de gymlessen van de vakleerkracht.

Mocht een leerkracht ziek worden, proberen we de vervanging te regelen. Voor een vervanger ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is.

Door de krapte op de arbeidsmarkt lukt het niet in alle gevallen om een vervanger te vinden. Natuurlijk proberen we het altijd ook intern op te lossen, maar lukt ook dat niet, dan moeten we helaas in uiterste nood overgaan tot het laten thuishouden van een groep. U weet dat – als het kan – een dag van tevoren, maar soms kunnen we niet anders dan het ’s ochtends laten weten.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
We hebben ook OOP-ers in dienst. Ten eerste de Kwaliteitscoördinator (KC, voorheen intern begeleider), die alle leerkrachten en leerlingen ondersteunt waar nodig in het onderwijsproces. Zij onderhoudt de contacten met externe instanties en overlegt met ouders en leerkrachten als extra hulp nodig is.

Daarnaast ondersteunt een onderwijsassistent bij knelpunten op het gebied van de basisvakken (vooral extra lezen), is er een collega voor de administratie (dagelijks tot 11 uur) en een conciërge (om de week).

Onze directeur werkt 4 dagen per week (maandag t/m donderdag).

Stagiaires
De school biedt aan studenten van de PABO en de ROC’s de gelegenheid om stage te lopen. Deze studenten kunnen bij ons de kans krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle groepen. We hebben een speciale samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Saxion (Pabo) en Aventus (ROC). Deze studenten worden door de “opleider in de school” en hun mentoren begeleid. Stages kunnen enorm variëren in tijd en intensiteit van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden.