Leerkrachten, OOP en stagiaires op school

Leerkrachten
Onze school heeft 21 leerkrachten en 1 onderwijsassistent, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. We hebben op onze school zowel meesters als juffen.

De meeste groepen hebben 1 vaste leerkracht. In enkele groepen is er sprake van 2 dus-leerkrachten. Verder is er in een aantal groepen ook een stagiair(e) op één of meerdere groepen aanwezig. Dit is wat ons betreft ook het maximale.

Mocht een leerkracht ziek worden, proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Door de krapte op de arbeidsmarkt lukt het niet in alle gevallen om een vervanger te vinden. In dergelijke gevallen zullen we eerst kijken of we het intern op kunnen lossen. Lukt ook dat niet, dan moeten we helaas in uiterste nood overgaan tot het laten thuishouden van een groep. U weet dat in principe een dag van tevoren.

Buiten bovengenoemde leerkrachten hebben wij ook een vakleerkracht voor gym en HVO.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
We hebben 2 OOP-ers in dienst. Een collega voor de administratie (dagelijks) en  een collega voor de conciërgetaken (om de week).

Stagiaires
De school biedt aan studenten van de PABO en de ROC’s de gelegenheid om stage te lopen. Wij zijn van mening dat deze studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijs- praktijk. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle groepen. We hebben een speciale samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Saxion (Pabo) en Aventus (ROC).

Sinds augustus 2011 nemen wij deel aan het Werkplek Leren en worden de studenten, door de “opleider in de school” en hun mentoren begeleid. Stages kunnen enorm variëren in tijd en intensiteit van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.