Leerkrachten, OOP en stagiaires op school

Leerkrachten
Onze school heeft 21 leerkrachten en 1 onderwijsassistent, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. We hebben op onze school zowel meesters als juffen.

Door overheidsmaatregelen zoals BAPO, maar ook doordat medewerkers parttime werken of door de inzet van stagiaires, is het zo dat de meeste kinderen te maken hebben met twee leerkrachten. Dit is wat ons betreft ook het maximale.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Buiten bovengenoemde leerkrachten hebben wij ook een vakleerkracht gym.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
We hebben 2 OOP-ers in dienst. Een collega voor de administratie en  een collega voor de conciërgetaken.

Stagiaires
De school biedt aan studenten van de PABO en de ROC’s de gelegenheid om stage te lopen. Wij zijn van mening dat deze studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijs- praktijk. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle groepen. We heb- ben een speciale samenwerkingsovereenkomst met de katholieke PABO Zwolle. Vanaf augustus 2011 nemen wij deel aan het Werkplek Leren en worden de studenten, door de “opleider in de school” en hun mentoren begeleid. Stages kunnen enorm variëren in tijd en intensiteit van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.