Taken en functies team

Ons Team

Samenstelling

Een grote groep enthousiaste mensen geeft vorm aan onze school: leerkrachten, onderwijsassistent, administratieve ondersteuning, conciërge, intern begeleider, ICT-er en directeur.

De groepsleerkrachten

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met degene die voor de groep staat.

De leerkracht is voor de leerling en diens ouders de verantwoordelijke persoon en dus het aanspreekpunt.

Onze leerkrachten zijn op de eerste plaats bezig met het geven van onderwijs. Het voorbereiden, uitvoeren en nakijken van de lessen en het ondersteunen van zorgleerlingen neemt het grootste deel van de tijd in beslag.

Daarnaast heeft iedere groepsleerkracht nog schooltaken, die de hele schoolorganisatie ten goede komen.

Onze school telt ongeveer 22 leerkrachten. We streven naar een evenwichtige opbouw van het team. Zoals in de meeste Nederlandse scholen hebben we meer vrouwelijke dan manlijke leerkrachten, variërend in leeftijd van 26 tot ongeveer 62 jaar.

Taken en functies van de teamleden

•      Intern begeleider (IB, coördinatie van de zorg op alle niveaus en met interne en externe betrokkenen)

•      ICT-er (beheer en coördinatie van inzet digitale middelen, computeronderwijs, etc.)

•      Vertrouwenspersoon (voor zorgen en klachten)

•      Bouwcoördinatoren (groepen 1 t/m 3; groepen 4 t/m 8)

•      L11-leerkrachten, leerkrachten met specialisaties op verschillende gebieden. Zij denken mee met management in tal van onderwijszaken die van belang zijn voor de Heuvellaan

•      Twee Opleiders In De School (OIDS,  coördinatie van alle stages);

•      Teamlid personeelsgeleding medezeggenschapsraad

•      Deelname aan taakgroepen t.b.v. onderwijsvernieuwingen (bijv.: onderwijsinhoud, ICT, klassenmanagement).

De directie

Ellen Mulder is sinds mei 2018 de directeur. Zij is dinsdag t/m donderdag op school aanwezig.

De vakleerkrachten

Op donderdag wordt gymnastiekles gegeven door vakleerkracht. De tweede gymles wordt gegeven door de eigen leerkracht. Verder hebben we op school een vakleerkracht HVO (Humanistisch Vormend Onderwijs) aan de groepen 4 t/m 8. Deze lessen zijn facultatief.

De onderwijsassistent

Het schoolteam wordt bijgestaan door een onderwijsassistent (parttime). Zij ondersteunt het ontwikkelingsproces/de extra zorg bij kleine groepjes kinderen of van kinderen individueel.

Administratieve kracht

Elke ochtend tot 11 uur heeft de school beschikking over een administratieve kracht. Bij haar kunt u verlofformulieren halen, uw kind ziek melden, etc.

De conciërge 

De conciërge is om de week op onze school. Hij houdt zich vooral met dagelijks onderhoud in en rond de school.