Zorgbreedte

Ons zorgsysteem in vogelvlucht

Ieder kind ontwikkelt zich op de eigen manier, naar eigen mogelijkheden en in eigen tempo. Dat betekent, dat wij als leerkrachten rekening moeten houden met de verschillende “leer- en ontwikkelingswegen” van de kinderen. De behoeften (en de verschillen) zien we niet alleen op het gebied van leren, maar ook op het gebied van gedrag en emotionele ontwikkeling. Om in te kunnen spelen op de specifieke behoeften van alle kinderen heeft de school een “zorgsysteem” ontwikkeld:

 • Er wordt gewerkt met een basis-, herhaling- en verrijkingstof.
 • Er wordt gewerkt met verschillende vormen van instructie.
 • Er wordt naar behoefte een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
 • Mocht deze aanpak geen succes hebben, kan verdiept onderzoek noodzakelijk zijn. Onze school is aangesloten bij het Zorgplatform (een overkoepelende organisatie binnen Leerplein055).

Uiteraard worden de ouders betrokken bij de stappen die buiten “het basispakket” plaatsvinden.

Intern Begeleiders

De intern begeleiders coördineren de zorg aan de kinderen op school. Gezien de grootte van onze school en gezien de verschillen in ontwikkeling, werken we met 2 intern begeleiders. Eén voor de groepen 1 t/m 4 en één voor de groepen 5 t/m 8.
De Intern Begeleiders:

 • houden de ontwikkeling in de gaten van de zorgleerlingen.
 • bewaken de kwaliteit van de zorg
 • hebben regelmatig overleg met de groepsleerkracht over alle kinderen.
 • ondersteunen de leerkrachten bij het bieden van de juiste zorg.
 • leggen contact met externe (hulp)instanties.

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op drie manieren, namelijk:

 • met methode gebonden toetsen
 • met methode onafhankelijke toetsen (van het CITO)
 • via observaties.

De CITO-toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert vergeleken met het landelijke gemiddelde. De uitslagen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens bijvoorbeeld een 10 minuten gesprek met ouders. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen.