CJG-locaties in Apeldoorn

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft verschillende inlooppunten in Apeldoorn CJG 055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur) info@cjgapeldoorn.nl www.cjgapeldoorn.nlLees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn T (055) 526 84 00 mail@coda-apeldoorn.nl www.coda-apeldoorn.nl


de directie

De directeur van de school is Ellen Mulder. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 isLees meer


De geschiedenis van de school

OBS Heuvellaan is een eigentijdse school, waarin op dynamische manier door een enthousiast team, uitdagend en modern onderwijs met passie en toewijding voor uw kinderenLees meer


De groepen

In schooljaar 2022-2023 hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: Groep Leerkracht(en) 1/2a juf Sharon 1/2b juf Sandra 1/2c juf Anouk en jufLees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een officieel adviesorgaan met rechten en plichten die zijn beschreven in de Wet op de Medezeggenschap op Scholen (de WMS). De MRLees meer


De ouderraad (OR)

Wat doet de Ouderraad? De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen op de OBS Heuvellaan, die op vrijwillige basis vol energie deLees meer


De zorg op grote lijnen

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer-Lees meer


Digitaal onderwijs

De leeromgeving op de Heuvellaan is ICT-rijk. Instructies worden gegeven door het gebruik van het digibord en opdrachten worden regelmatig digitaal aangeboden en toegespitst opLees meer