E-mail nieuwsbrief

HeuvellaanExpress

Iedere week kunt u als ouder, belangstellende de HeuvellaanExpress (informatiebrief) digitaal ontvangen. Hierin vindt u het nieuws voor de komende weken van alle groepen. U bent zo altijd op de hoogte van alle activiteiten die op de school spelen. Indien u de HeuvellaanExpress niet ontvangt door wat voor reden dan ook, meldt dit bij Josine Engelen of via heuvellaan@leerplein055.nl.