protocol echtscheiding

Jaarlijks krijgen bijna 35.000 kinderen op basisscholen te maken met de gevolgen van een echtscheiding. In één week krijgen ongeveer 650 kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. Een echtscheiding heeft effect op het kind. Als u gaat scheiden breekt er voor u en de kinderen vaak een moeilijke tijd aan. Een echtscheiding is voor ouders en kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Het is vaak een periode van verdriet, spanning en onzekerheid. Naast het verdriet moet er veel geregeld worden en kunnen er grote veranderingen zijn, zoals een verhuizing.

Door de contacten met uw kind en met u als ouders, krijgt de school* ook te maken met de gevolgen van een echtscheiding. In de relatie school- ouders – kind zal door de scheiding van ouders het een en ander veranderen. Ouders, school en kinderopvang moeten zich hier bewust van zijn. Het is van belang dat er een goede communicatie blijft bestaan waarbij de essentie het welzijn van het kind is.

Dit protocol is een poging om de genoemde communicatie en de daarbij behorende informatieplicht in zo goed mogelijke banen te leiden. In dit echtscheidingsprotocol staat beschreven wat het beleid van de school is bij echtscheiding. Naast de informatie over school geeft dit protocol ook informatie over hoe kinderen kunnen reageren op een echtscheiding en wat u als ouder kunt doen.