Afspraken in geval van echtscheiding

Bovenschools wordt bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Apeldoorn aan een centraal ‘Protocol Echtscheiding’ gewerkt.

Voor ouders op onze school is het belangrijk om te weten dat we geen aparte voortgangsgesprekken voeren bij gescheiden ouders; we voeren per kind één gesprek. Ouders bepalen dan samen of ze gezamenlijk komen of om beurten.