Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staat welk type middelbare school het beste bij een leerling past. En het geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode.

De school kijkt dan bij elke leerling onder andere naar:

  • waar de leerling goed in is;
  • hoe goed de leerling leert;

resultaten van toetsen.

Schooladvies kan bijgesteld worden na de eindtoets

Wij geven vóór 1 maart, gebaseerd op onze ervaringen met uw kind in de voorafgaande jaren, een schooladvies voor uw kind. Tussen 15 april en 15 mei maken leerlingen vervolgens de eindtoets. Alle Leerplein055-basisscholen gebruiken hiervoor de Eindtoets van Cito. Krijgt een leerling vanuit de eindtoets een hoger advies dan het schooladvies? Dan moeten scholen opnieuw over het schooladvies nadenken. Wij doen dit in nauw overleg met u en uw kind. De heroverweging kan ervoor zorgen dat het advies omhoog wordt bijgesteld. Ook als het om een ‘half’ schoolniveau gaat. Bijvoorbeeld: een havo-advies wordt een havo/vwo-advies, als dat het advies is vanuit de eindtoets. Met dit definitieve schooladvies kan een leerling naar een havo/vwo-middelbare school.

Is het resultaat op de eindtoets lager of gelijk aan het schooladvies? Dan gaat het schooladvies niet naar beneden. Het schooladvies wordt automatisch een definitief advies.

 

U krijgt het schooladvies op papier. Vaak krijgt u van de basisschool een toelichting op het advies. Veel basisscholen geven aan het eind van groep 7 of het begin van groep 8 al een voorlopig schooladvies af. Het voorlopig schooladvies is onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de werkhouding van de leerling.

Schoolkeuze en open dagen

Aan het eind van de basisschool komt de belangrijke stap naar het voortgezet onderwijs. Voor de ouders en de kinderen wordt in oktober een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet onderwijs. In de periode november tot en met januari kunnen groep 8 leerlingen op verschillende manieren kennismaken met het voortgezet onderwijs.

Op de website www.vo-apeldoorn.nl vinden leerlingen, ouders en leerkrachten informatie over het voortgezet onderwijs in Apeldoorn. Denk daarbij aan aanbod, leerlijnen en het aanbod van extra vakken. Daarnaast is het mogelijk om scholen eenvoudig met elkaar te vergelijken, als het gaat om indicatoren als leerlingenaantal, identiteit en leerlijnen in de brugklas. Uiteraard is er ook een overzicht te vinden van alle voorlichtingsmomenten, die de scholen organiseren.

Aanmelden

Basisscholen in de gemeente Apeldoorn moeten vóór 1 maart de leerlingen hebben aangemeld bij het voortgezet onderwijs.