Hoofdluis

Een aantal ouders controleert op woensdag na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit voor de groep waarin hoofdluis is geconstateerd.

Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De controle op school is een extra controle. Als u zelf hoofdluis constateert bij uw kind(eren) vragen we u contact op te nemen met de leerkracht van uw kind(eren) zodat maatregelen getroffen kunnen worden.

Als er binnen een groep een vermoeden bestaat dat er hoofdluis aanwezig is, krijgt het betreffende kind een brief mee waarin tips staan hoe hoofdluis te behandelen. Ook de ouders van de overige kinderen krijgen een e-mail gestuurd, zodat u uw kind wellicht extra kunt controleren en maatregelen kunt treffen om verspreiding tegen te gaan.