Digitaal onderwijs

ICT staat hoog in het vaandel op de Heuvellaan. Wij vinden computers en tablets belangrijke hulpmiddelen bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met digitale leermiddelen te laten werken.

De iPad in de klas

Sinds december 2016 werken de groepen 5 en 6 met persoonlijke iPads van Gynzy. M.i.v. schooljaar 2018-2019 worden de persoonlijke iPads ingezet in de groepen 4 t/m 8. De iPads worden gebruikt voor de verwerking van de lessen van rekenen en spelling, maar kunnen ook ingezet worden op andere manieren, bijvoorbeeld:

– Verrijken van lessen wereldoriëntatie​
– Gebruik tijdens creatieve lessen (foto, film)​
– Engels (vertaalmachine, mail, skypen)​
– Aanleren van ICT-vaardigheden & mediawijsheid

 

 

 

 

 

De één op één inzet van iPads maakt het mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd veel efficiënter bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden (21e eeuwse vaardigheden) die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd op tempo en leerstijl van elk individueel kind.

In de groepen 1 t/m 3 gaan we aan de slag met gedeelde iPads. De school schaft voor 1 op de 4 leerlingen in die groepen een iPad aan. Leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 kunnen die, naar gelang hun behoefte,  inzetten.

Wij hebben ervoor gekozen om geen volledige iPad- school te worden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook hun handschrift blijven ontwikkelen en leren om ook bijvoorbeeld boeken als informatiebron te gebruiken. We streven naar een goede balans tussen het werken in de digitale wereld en het werken op papier/uit boeken.

Digitale schoolborden, touchscreen
In alle lokalen van de groepen 1 t/m 8 staan sinds mei 2018 nieuwe verrijdbare digitale schoolborden, die in hoogte verstelbaar zijn. Deze borden leveren een veel betere beeldkwaliteit dan de oude digitale borden.

De iets kleinere versie kan zelfs gekanteld worden, zodat hij door een aantal kinderen tegelijk gebruikt kan worden als mega iPad. Op de borden staat ook speciale educatieve software daarvoor. Op de borden kan worden geschreven met een speciale pen of met de vinger, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel!