Digitaal onderwijs

ICT staat hoog in het vaandel op de Heuvellaan. Wij vinden computers en tablets belangrijke hulpmiddelen bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met digitale leermiddelen te laten werken.

De iPad in de klas

Vanaf schooljaar 2018-2019 worden de persoonlijke iPads van Gynzy ingezet in de groepen 4 t/m 8. De iPads worden gebruikt voor de verwerking van de lessen van rekenen en spelling, maar kunnen ook ingezet worden op andere manieren, bijvoorbeeld:

– Verrijken van lessen wereldoriëntatie​
– Gebruik tijdens creatieve lessen (foto, film)​
– Engels (vertaalmachine, mail, skypen)​
– Aanleren van ICT-vaardigheden & mediawijsheid

 

 

 

 

 

De één op één inzet van iPads maakt het mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd veel efficiënter bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig kan worden afgestemd op tempo en leerstijl van elk kind.

In de groepen 1 t/m 3 gaan wordt gewerkt met gedeelde iPads. Er is een iPad voor 1 op de 4 leerlingen in die groepen. Leerkrachten van die groepen zetten die op verschillende manieren in.

Wij hebben ervoor gekozen om geen volledige iPad- school te worden, omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen ook hun handschrift blijven ontwikkelen en ook leren om bijvoorbeeld boeken als informatiebron te gebruiken. We streven naar een goede balans tussen het werken in de digitale wereld en het werken op papier en uit boeken.

Digitale schoolborden, touchscreen
In alle lokalen van de groepen staan verrijdbare digitale schoolborden, die in hoogte verstelbaar zijn. De iets kleinere versie, die in de onderbouw gebruikt wordt kan zelfs gekanteld worden, zodat hij door een aantal kinderen tegelijk gebruikt kan worden. Op de borden kan worden geschreven met een speciale pen of met de vinger en op internet mee worden gewerkt. Vanzelfsprekend werken we met de digitale software, die bij onze methodes hoort. Ook Gynzy biedt veel mogelijkheden voor allerhande ondersteuning bij lessen.