iPads, computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers en tablets belangrijke hulpmiddelen bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

De iPad in de klas

De Heuvellaan beschikt over een aantal mini-iPads die door de groepen te gebruiken zijn om in te zetten tijdens verschillende lessen. Sinds december 2016 werken de groepen 5 en 6 met individuele iPads van Gynzy. Ons streven is om dit in schooljaar 2017-2018 uit te breiden naar individuele iPads in de groepen 4 t/m 8. De iPads worden gebruikt voor de verwerking van de lessen van rekenen en spelling, maar kunnen ook ingezet worden op andere manieren, bijvoorbeeld:

– Verrijken van lessen wereldoriëntatie​
– Gebruik tijdens creatieve lessen (foto, film)​
– Engels (vertaalmachine, mail, skypen)​
– Aanleren van ICT-vaardigheden & mediawijsheid

 

 

 

 

 

De één op één inzet van iPads maakt het mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd veel efficiënter bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden (21e eeuwse vaardigheden) die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd op tempo en leerstijl van elk individueel kind.

Wij hebben ervoor gekozen om geen volledige iPad- school te worden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook hun handschrift blijven ontwikkelen en leren om ook bijvoorbeeld boeken als informatiebron te gebruiken. We streven naar een goede balans tussen het werken in de digitale wereld en het werken op papier/ uit boeken.

 

 

 

 

 

Computers
Elke groep heeft de beschikking over een aantal vaste groepsgebonden computers. Deze computers zijn allemaal verbonden met een netwerk en geven stuk voor stuk toegang tot internet.

Digitale schoolborden, touchscreen
In de lokalen van groep 3 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord (Active Board). Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel! Een bijkomend voordeel is dat krijtstof tot het verleden behoort. Groepen 1 en 2 beschikken tot slot over een touchscreen.