Digitaal onderwijs

De leeromgeving op de Heuvellaan is ICT-rijk. Instructies worden gegeven door het gebruik van het digibord en opdrachten worden regelmatig digitaal aangeboden en toegespitst op de hulpvraag van het kind. Dit is in de dagelijkse praktijk van de school terug te zien, waar ICT een middel is om de verschillende kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Chromebook en iPad in de klas 

Vanaf groep 4 werken al onze leerlingen op een eigen device. Dit zijn Chromebooks. Deze worden ingezet voor de verwerking van de lessen van rekenen en spelling, maar kunnen ook ingezet worden op andere manieren, bijvoorbeeld: 

  • Verrijken van lessen wereldoriëntatie  

  • Lezen verbeteren op eigen niveau met een maatje 

  • Gebruik tijdens creatieve lessen (foto, film)  

  • Aanleren van ICT-vaardigheden & mediawijsheid 

  • Thuis en op school aan dezelfde dingen werken via Google Classroom 

  • Automatiseren met rekenen verbeteren met adaptieve programma’s zoals rekensprint. 

 In de groepen 1 t/m 3 wordt gewerkt met gedeelde iPads.  Leerkrachten van die groepen zetten die op verschillende manieren in. 

Bijvoorbeeld: 

  • Lesmethode Onderbouwd (taal, rekenen) 

  • Werken aan beginnende geletterdheid met Kiene klanken/Letters en BOUW! 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook hun handschrift blijven ontwikkelen en ook leren om bijvoorbeeld boeken als informatiebron te gebruiken. We streven naar een goede balans tussen het werken in de digitale wereld en het werken op papier en uit boeken. 

Digitale schoolborden, touchscreen 

In alle lokalen van de groepen staan verrijdbare digitale schoolborden, die in hoogte verstelbaar zijn. De iets kleinere versie, die in een aantal groepen gebruikt wordt, kan zelfs gekanteld worden, zodat hij door een aantal kinderen tegelijk gebruikt kan worden. Vanzelfsprekend werken we met de digitale software, die bij onze methodes hoort. Ook Gynzy biedt veel mogelijkheden voor allerhande ondersteuning bij lessen. 

Mediawijsheid 

In alle groepen zien we dat kinderen kunnen praten over zaken die te maken hebben met Mediawijsheid. En dit ook kunnen toepassen als ze werken met Google chat, als ze iets opzoeken op internet etc.  

Mediawijsheid is een onderdeel van de digitale geletterdheid die we aanleren op school. Elk schooljaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 6 lessen aangeboden via de Digi-doeners (van stichting Future NL) met het onderwerp mediawijsheid. Tijdens deze lessen leren leerlingen (digitale) media slim en wijs in te zetten zonder daarbij andere te schaden. Leerlingen leren bewust, kritisch en actief om te gaan met media. De groepen 7 en 8 nemen elk schooljaar deel aan de Week van de mediawijsheid/Mediamasters. Gedurende deze week worden veel interactieve lessen gegeven over dit onderwerp. Daarnaast nemen groep 7 en 8 deel aan de Hackshield campagne tegen cybercriminaliteit