Bewegingsonderwijs (gym)

De kleuters hebben dagelijks gymles in onze gymzaal of spelen buiten op ons prachtige grote schoolplein. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenen opbergen. Ze hebben geen speciale kleding nodig. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week een gymles. Elke groep krijgt op donderdag les van een vakleerkracht. De andere gymles geeft de groepsleerkracht zelf. Als kinderen om de een of andere reden niet mogen sporten dienen de ouders hiervoor een briefje mee te geven.

De kinderen moeten tijdens de gymles sportkleding (sportbroek en T-shirt) dragen, dus geen kleding die in de klas ook gedragen wordt Na de gymles moet de gymkleding mee naar huis, zodat deze gewassen kan worden. Het dragen van gymschoenen wordt sterk aangeraden in verband met de kans op voetschimmels en het bezeren van tenen. Deze sportschoenen mogen geen donkere zolen hebben in verband met het beschadigen van de vloer van het gymlokaal.

Daarnaast is afgesproken dat tijdens de gymles geen sieraden gedragen mogen worden met het oog op de veiligheid.

Gym-Extra

We zijn erg blij met onze vakleerkracht voor gymnastiek, meester Gert-Jan. Niet alleen geeft hij de gymlessen meer inhoud, ook zorgt hij ervoor, dat we op school ‘ Gym-Extra’  kunnen vormgeven. Gym-Extra is bedoeld voor alle kinderen, die op één of andere manier baat hebben bij wat extra bewegingsonderwijs. Dat kan zijn vanwege de ontwikkeling van de grote motoriek, of vanwege extra ondersteuning op het gebied van sportiviteit en samenwerking.

In overleg met de ouders dragen de leerkrachten kinderen voor bij de IB-ers van de bovenbouw en onderbouw. Zij stellen vervolgens samen met meester Gert-Jan een ‘ Gym Extra groep’ samen, die een aantal weken met elkaar op donderdagen na schooltijd extra bewegingsonderwijs krijgen, afgestemd op de specifieke behoeftes.

Niet alleen erg leuk voor de betrokken kinderen, ondertussen ook erg goed voor hun motoriek en voor hun sportiviteit!