Methodes

Wij vinden het heel belangrijkrijk om met goede en moderne methoden te werken. Op dit moment gebruiken we:

Kleuteronderwijs: thematisch met Onderbouwd

Nederlandse taal; Taal Actief 4

Aanvankelijk lezen; Veilig Leren Lezen

Leesondersteuning met Bouw! en Letterster

Voortgezet Technisch Lezen; Estafette

Begrijpend/studerend lezen; Leeslink

Rekenen en wiskunde; Pluspunt 4

Schrijven; Pennenstreken

Engels; Take it Easy

Lichamelijke oefening; Planmatig bewegingsonderwijs

Aardrijkskunde; Naut

Geschiedenis; Meander

Natuur/Biologie/Techniek; Brandaan

Sociaal Emotionele vorming; Kwink

ICT / informatieverwerking; Eigen ontwikkelingslijn in beleidsplan