Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (Ministerie van Onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Methodeoverzicht
Op onze school gebruiken we de volgende methodes:
Vakgebied; Methode
Nederlandse taal; Taal Actief 4
Aanvankelijk lezen; Veilig Leren Lezen
Voortgezet Technisch Lezen; Estafette
Begrijpend/studerend lezen; Leeslink
Rekenen en wiskunde; Pluspunt 3
Schrijven; Pennenstreken
Engels; Take it Easy
Lichamelijke oefening; Planmatig bewegingsonderwijs
Aardrijkskunde; Wereld van verschil
Geschiedenis; Bij de tijd
Natuur/Biologie/Techniek; Binnenstebuiten
Sociaal Emotionele vorming; Leefstijl / Coöperatief Leren /
Humanistisch Vormend Onderwijs
Beeldende vorming; …Moet je doen!
Muzikale vorming; …Moet je doen!
Dansante en dramatische vorming; …Moet je doen!
Techniek; Eigen ontwikkelingslijn
ICT / informatieverwerking; Eigen ontwikkelingslijn