Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Vakgebied; Methode
Nederlandse taal; Taal Actief 4
Aanvankelijk lezen; Veilig Leren Lezen
Voortgezet Technisch Lezen; Estafette
Begrijpend/studerend lezen; Leeslink
Rekenen en wiskunde; Pluspunt 4
Schrijven; Pennenstreken
Engels; Take it Easy
Lichamelijke oefening; Planmatig bewegingsonderwijs
Aardrijkskunde; Naut
Geschiedenis; Meander
Natuur/Biologie/Techniek; Brandaan
Sociaal Emotionele vorming; Leefstijl
ICT / informatieverwerking; Eigen ontwikkelingslijn