Godsdienstonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen.

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)                                                                                                  Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 10 leerlingen) lessen HVO aangeboden voor de groepen 4 t/m 8. Ouders en kinderen die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit aangeven. Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat en geluisterd en aan werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’. Een belangrijk item is dat kinderen hun eigen mening proberen te vormen en te uiten.

Godsdienstonderwijs
Als er voldoende animo (al vanaf 10 leerlingen) is, kunnen wellicht ook lessen Godsdienstonderwijs (GVO) aangeboden worden. Ieder jaar wordt de interesse van ouders daarvoor gepeild.