Godsdienstonderwijs/Humanistisch Vormingsonderwijs

Op onze openbare school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan sociaal maatschappelijke vorming in brede zin. Dat past ook goed bij ons motto: Jij en ik… samen meer.

Zeker met de opdracht voor basisscholen specifiek aandacht te besteden aan burgerschap zetten we in op een doorgaande lijn op de sociaal-/emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en de kerndoelen van burgerschap in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

Openbare scholen kunnen bij voldoende animo lessen aanvragen voor vormingsonderwijs (HVO/GVO, humanistische of godsdienstige vorming). Meer informatie daarover is te vinden op: https://www.vormingsonderwijs.nl/

Wat is vormingsonderwijs?
Met vormingsonderwijs komt er een vakleerkracht op school die lesgeeft vanuit de levensbeschouwelijke traditie waar hij of zij thuis in is. De vakleerkracht heeft een open houding naar andere tradities, maar kan vanuit een uniek binnen-perspectief  leerlingen begeleiden om levensvragen te onderzoeken en hun eigen mening te vormen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (bron)verhalen en creatieve werkvormen, zoals kunst, drama of muziek.

Hoe werkt het in de praktijk?
De vakleerkrachten geven vormingsonderwijs aan leerlingen die zich hiervoor opgeven. Een standaard lesuur duurt 45 minuten en valt onder verantwoordelijkheid van de werkgever van de vakleerkracht (dus niet van de school). De school is alleen gastheer en stelt de leerlingen in de gelegenheid om vormingsonderwijs te ontvangen. Aan vormingslessen zijn geen kosten verbonden voor de school of ouders. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs vanwege het wettelijk recht van ouders.