Huiswerk

Huiswerk eerst niet…
Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich na een intensieve schooldag ook weer moeten kunnen ontspannen, door lekker te spelen. Omdat er echter steeds meer gewerkt wordt met digitale leermiddelen, is dus ook steeds meer lesstof altijd en overal voor alle kinderen beschikbaar. Daarnaast maakt het gebruik van internet het mogelijk om tussentijds in te loggen op de eigen leeromgeving, waardoor verder werken aan een werkstuk of (eigen) opdracht mogelijk wordt. Natuurlijk kan en mag dat.

Het is daarbij wel van groot belang, dat u samen met uw kind(eren) daarover praat en hen helpt keuzes te maken. Daarbij gaat het er om samen een goede balans te vinden tussen: ‘nog eens samen oefenen’ en ‘nu dat ding uit en lekker iets anders gaan doen!’

Wat ons betreft is lezen daarbij een uitzondering. U mag voorlezen of zelf lezen tot dagelijks ‘huiswerk’ bestempelen. Laat uw kind(eren) maar lekker veel leeskilometers maken. Dat ondersteunt de woordenschat, de ontwikkeling van de taal en is bovendien nog leuk ook! Ook bij het leren van de tafels en bij klokkijken is thuis oefenen van groot belang.

…later meer
Naarmate de kinderen ouder worden zal er vaker structureel huiswerk worden meegegeven (start vanaf groep 5). Dat is ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs en om eraan te wennen, dat leren ook buiten schooltijd en schoolgebouw gewoon doorgaat, niet alleen vrijwillig via internet, maar ook vanuit een schoolopdracht. Daarnaast kan het zijn, dat leerkracht en ouders het nodig vinden om thuis extra met schoolwerk te oefenen. Mocht dat voorkomen, dan willen we dat graag samen met u regelen, zodat plezier in leren en in schoolgaan voorop blijft staan.