Missie en visie

Onze missie, waar we voor gaan:

Het verzorgen van goed onderwijs aan alle kinderen.

Het motto van de Heuvellaanschool is: Jij en ik ……. Samen meer!

In deze tijd van individualisme en ‘het kind centraal’ willen wij expliciet aandacht besteden aan ‘samen’. Juist nu is samenwerking belangrijk, omdat je samen meer weet, elkaar kunt helpen en voor elkaar kunt zorgen. Ook rekening houden met verschillen past bij de uitgangspunten van ons openbaar onderwijs.

In de school kunt u zien dat dit motto geen loze kreet is, omdat er zowel binnen de klassen als tussen de klassen en ook met ouders en met de omgeving veel wordt ingezet op vruchtbare samenwerking.

Onze visie: waar we voor staan en in geloven

  1. In ons veilig leer- en leefklimaat mag je zijn wie je bent
  2. De leerling, de ouder en de school dragen samen zorg voor ieders optimale ontwikkeling
  3. Vanuit hoge verwachtingen realiseren wij kwalitatief goed onderwijs.

Kernwaarden:

We willen dit realiseren, uitgaande vanuit een aantal kernwaarden:

  • Samen werken en samenwerken in een professionele¬†cultuur
  • Met plezier naar school gaan en successen vieren
  • Aandacht schenken en waarde toekennen aan verscheidenheid
  • Vanuit een grote betrokkenheid samen verantwoordelijkheid dragen voor een goede schooltijd van ieder kind

Onze school is een openbare school vallend onder het bestuur van stichting Leerplein055 te Apeldoorn. Dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, zonder discriminatie en geweld.