Missie en visie

Onze Missie: waar we voor gaan

Het motto van de Heuvellaanschool is: “Jij en ik ……. Samen meer”

Dit is op de Heuvellaanschool niet zomaar een loze kreet. Wij willen deze kreet ook echt ‘handen en voeten’ geven. Dat is terug te zien in veel vormen van samenwerken. In de klas zijn er veel en gevarieerde vormen van samenwerken, maar ook klassendoorbrekend wordt er samengewerkt.

Onze Visie: waar we voor staan en in geloven

  1. In ons veilig leer- en leefklimaat mag je zijn wie je bent.
  2. Als kind, ouder en leerkracht dragen wij gezamenlijk zorg voor de ontwikkeling van elk kind.
  3. We leren onze leerlingen de benodigde vaardigheden aan, om ze toe te kunnen passen in de snel veranderende samenleving.
  4. Vanuit hoge verwachtingen realiseren wij kwalitatief goed onderwijs.

Kernwaarden:

We willen dit realiseren, uit gaande vanuit een aantal kernwaarden:

  • Plezier
  • Betrokkenheid
  • Uitdaging

Onze school is een openbare school vallend onder het bestuur van stichting Leerplein055 te Apeldoorn. Dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, zonder discriminatie en geweld.