De ouderraad (OR)

Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen op de OBS Heuvellaan, die op vrijwillige basis vol energie de schooltijd van alle kinderen feestelijk proberen te verrijken. We houden ons bezig met het (mede-)organiseren van alle activiteiten en feesten op de Heuvellaan zoals:

De pleinveegdag

Het Sinterklaasfeest

Het Kerstfeest

Het spetterproject

Het Paasontbijt

De afscheidsavond van groep 8

We zorgen voor de boodschappen, de aankleding in de school en de begeleiding.

Samenstelling en vergaderingen OR

De ouderraad bestaat uit twaalf ouders en vergadert ongeveer 1 keer per 6 weken. De vergaderingen worden regelmatig bijgewoond door één of meerdere teamleden. Tijdens deze vergaderingen komen de te organiseren activiteiten aan bod en worden er mededelingen vanuit het team en de MR gedaan.

Er worden per activiteit kleinere thema-commissies samengesteld, die de betreffende activiteit samen gaan organiseren. De vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata worden aangegeven in de Heuvellaan Expres en kalender.

Wie zitten er in de Ouderraad? 

Samenstelling 2022-2023:

Anoek Hijmans – voorzitter (Sijme gr 7A)

Robin Potkamp– penningmeester (Kris gr 8B, Linde gr 6A)

Suzanne Smit (Fride gr 7B)

Eelke Deinert (Daniël gr 7A, Milou gr 5)

Miriam Glazenburg (Fenna gr. 5, Eline gr. 3)

Harjan Meurs (Guido gr 8A, Norah gr 6A)

Saniye Zweers (Sizz gr 4B)

Yoran Wever (Mayson gr 8B, Yalou gr 5)

Wendy van Buul-Arah (Evy gr. 5, Felien gr. 7B)

Tahani al Farhan (Sidelya gr 7B, Mikaïl gr 1/2B)

Ouderbijdrage

Dankzij uw financiële bijdrage van 35 euro per kind blijft het mogelijk om alle fantastische feesten/activiteiten te kunnen blijven bekostigen, en om eventueel nieuwe initiatieven op te kunnen zetten.

Het zorgvuldige beheer van deze gelden is in handen van onze penningmeester.

Meedoen of meer informatie?

Voor de grote feesten zijn we altijd op zoek naar extra handen, dus de hulp van alle ouders wordt zeer gewaardeerd.

Kom gezellig een keer naar een vergadering om te kijken of het hulpouder zijn iets voor je is! Je kan mailen naar or.heuvellaan@gmail.com of spreek gerust het OR-lid in je eigen klas aan.