De ouderraad (OR)

Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad (OR) is een gezellige club met enthousiaste ouders van kinderen op de OBS Heuvellaan, die op vrijwillige basis met z’n allen hun best doen om de school nog een stukje leuker te maken voor de kids! We houden ons bezig met het (mede-)organiseren van alle activiteiten en feesten op de Heuvellaan zoals:

De pleinveegdag

Het Sinterklaasfeest

Het Kerstfeest

Het spetterproject

Het Paasontbijt

De afscheidsavond van groep 8

We zorgen voor de boodschappen, de aankleding in de school en de begeleiding.

Samenstelling en vergaderingen OR

De ouderraad bestaat uit tien ouders en vergadert ongeveer 1 keer per 2 maanden 1,5 uur. De vergaderingen worden regelmatig bijgewoond door één of meerdere teamleden. Tijdens deze vergaderingen komen de te organiseren activiteiten aan bod en worden er mededelingen vanuit het team en de MR gedaan.

Er worden per activiteit kleinere thema-commissies samengesteld, die de betreffende activiteit samen gaan organiseren. De vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata worden aangegeven in de Heuvellaan Express en kalender.

Wie zitten er in de Ouderraad? 

Samenstelling 2023-2024:

Robin Potkamp– voorzitter (Linde gr 7A)

Floris Geurts – penningmeester (Joris, gr 7A)

Suzanne Smit (Fride gr 8B)

Eelke Deinert (Daniël gr 8A, Milou gr 6)

Miriam Glazenburg (Fenna gr. 6, Eline gr. 4B)

Harjan Meurs (Norah gr 7A)

Yoran Wever (Yalou gr 6)

Tahani al Farhan (Sidelya gr 8B, Mikaïl gr 3A)

Frauke van der Beek (Noud gr 6, Pien gr 4B)

Tamara Cheizoo (Emi gr 7A en Lola groep 4B)

Bart Phaff (Lot gr 1)

Ouderbijdrage

Dankzij uw financiële bijdrage van 37,50 euro per kind blijft het mogelijk om alle fantastische feesten/activiteiten te kunnen blijven bekostigen, en om eventueel nieuwe initiatieven op te kunnen zetten.

Het zorgvuldige beheer van deze gelden is in handen van onze penningmeester.

Helpende handen

Voor de grote feesten zijn we altijd op zoek naar extra handen, dus de hulp van alle ouders wordt zeer gewaardeerd. Dit kan als OR-lid of als oproepkracht in de helpende-handen-app.

Meedoen of meer informatie?

Kom gezellig een keer naar een vergadering om te kijken of het hulpouder zijn iets voor je is! Je kan mailen naar or.heuvellaan@gmail.com of spreek gerust het OR-lid aan.