De ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) op de Heuvellaanschool is er voor de kinderen en wordt gevormd door ouders van leerlingen. Op de eerste plaats is de OR belast met de organisatie van allerlei bijzondere activiteiten, in samenwerking met het schoolteam. Hierbij kunt u denken aan: Sinterklaasfeest, kerstfeest, paaslunch, Spetterproject, plein vegen, afscheid groep 8, enzovoort.
Voor de bekostiging van deze activiteiten vraagt de OR u jaarlijks een (vrijwillige) bijdrage. In het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester vindt u precies terug wat er allemaal gedaan is en hoe uw bijdragen zijn besteed. Daarnaast zet de OR zich in voor allerlei activiteiten die ons onderwijs kunnen verrijken.
De OR, bestaande uit ongeveer 13 ouders, vergadert ongeveer 1 x per 6 weken in aanwezigheid van 1 à 2 teamleden. De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.
De leden van de OR staan open voor uw vragen, ideeën en suggesties. Maak hier gebruik van en spreek een van hen eens aan.

U kunt zich jaarlijks opgeven via de ‘ouderhulpbrief’, die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. U kunt zich natuurlijk ook altijd melden bij het schoolteam of bij een OR-lid. In de adressenlijst vindt u de namen van de leden van de OR.

Vrijwillige ouderbijdrage
Om deze extra activiteiten te kunnen betalen wordt van u een zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het liefst wordt dat geïnd via de bank.

OR: or.heuvellaan@gmail.com

Freer Veldmanfreerkje@live.nlvoorzitter