Stagiaires in onze school

Stagiaires/werkplekleren op de Heuvellaan

De Heuvellaan is een opleidingsschool, er wordt veel en graag gewerkt met stagiaires. In bijna alle groepen zult u studenten aantreffen. Onze school heeft daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Aventus (Deventer/Apeldoorn) en met Pabo Saxion uit Deventer.

We vinden dat studenten (aankomende onderwijsassistenten en leerkrachten) de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk en ervaren stagiairs als een rijke aanvulling op het schoolteam en ons onderwijs. Met de opleidingsscholen hebben we daarvoor heel goede afspraken gemaakt. Zo staan onze leerstof- en ontwikkelingslijnen natuurlijk centraal voor de kinderen, maar ook voor de studenten. De student leert al doende bij ons op school, onder goede begeleiding van de mentor (leerkracht) en de speciaal opgeleide OIDS-ers (Opleiders In De School). Op deze manier profiteren uw kinderen van de inzet en extra aandacht van de stagiaires en onze school profiteert van de gestage stroom van verse onderwijsontwikkelingen. We zitten dus dicht bij het vuur! En de studenten hebben aan onze school een goede leerschool.

Op onze school kan ook een LIO-leerkracht (Leerkracht In Opleiding) werkzaam zijn. Dit is een Pabo-student die tijdens de laatste stage van de opleiding zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard altijd bij de groepsleerkracht die als een mentor functioneert. Ook werken we  af en toe samen met de academische Pabo en de studenten. Met hen doen we gezamenlijk onderzoek naar allerlei zaken in onze organisatie.

Naast de stageplekken voor beroepsopleidingen, weten ook scholieren van de middelbare scholen uit de omgeving onze school te vinden voor een maatschappelijke stage. Als de belasting niet te groot is, proberen we ook daaraan tegemoet te komen.