Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of het schoolteam worden georganiseerd, kosten natuurlijk wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor schoolreis en -kamp.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of het paasfeest, maar ook extra buitenspelmateriaal of aankleding voor in de groepen en vooral niet te vergeten de bijdrage aan ons jaarlijkse Spetterproject! De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en we hopen dat alle ouders betalen. Immers, zonder deze bijdrage zijn de bovengenoemde activiteiten niet mogelijk.

Schoolreizen

De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen) kunt u contact opnemen met de directeur.

Op welke kosten mag u rekenen als uw kind bij ons op school zit / komt.

Kosten per schooljaar bedragen ongeveer:

Ouderbijdrage (vrijwillig)               € 35,00

Schoolreis (gr. 1 t/m 6)                    € 30,00 (gemiddeld)

Schoolkamp (gr. 7)                           € 80,00 (op de fiets in de omgeving)

Schoolkamp (gr.8)                            € 125,00 (Ameland)

De opgaven van de kosten geven een indicatie van de werkelijke kosten. Het kan zijn dat de bedragen gedurende het schooljaar aangepast (moeten) worden. Uiteraard houden we u van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte.

(Naast deze onkosten moet u natuurlijk ook rekening houden met kosten voor gymkleding, schrijfgerei, incidentele activiteiten als excursies, kerstfeest, spetterproject, enz. Het is niet mogelijk hiervan een schatting te maken. Deze verschillen van schooljaar tot schooljaar en zijn bovendien erg afhankelijk van uw persoonlijk uitgavepatroon.)

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. Leergeld helpt o.a. bij deelname aan een schoolreisje, lid worden van een sportvereniging, de aankoop van de sportuitrusting voor de club of kleding voor de scouting, balletschoenen voor balletles of een fiets om ergens heen te kunnen gaan.
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:
die woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn of Voorst; van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden de 120% van het bijstandsniveau. Kijk op de website van Stichting Leergeld voor mogelijkheden. Stichting Leergeld is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 uur- 17.00 uur op telefoonnummer: 085 047 17 74 (lokaal tarief)