Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of het schoolteam worden georganiseerd, kosten natuurlijk wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor schoolreis en -kamp.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of het paasfeest, maar ook extra buitenspelmateriaal of aankleding voor in de groepen en vooral niet te vergeten de bijdrage aan ons jaarlijkse Spetterproject! De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en we hopen dat alle ouders betalen. Immers, zonder deze bijdrage zijn de bovengenoemde activiteiten niet mogelijk.

Kosten om rekening mee te houden

De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Wilt of kunt u de bijdrage niet betalen, dan horen we het graag. Iedereen moet kunnen deelnemen aan door school georganiseerde activiteiten en er moet voldoende geld binnenkomen om die te kunnen uitvoeren. Kan een activiteit niet bekostigd worden, dan zullen we deze moeten annuleren voor alle kinderen.

Op welke kosten mag u rekenen als uw kind bij ons op school zit?

Kosten per schooljaar bedragen ongeveer (bedragen vastgesteld door MR in juni2023):

Ouderbijdrage (vrijwillig)               € 35,00

Schoolreis (gr. 1 t/m 6)                    € 40,00

Schoolkamp (gr. 7)                           € 85,00 (op de fiets in de omgeving)

Schoolkamp (gr.8)                            € 145,00 (Ameland)

Naast deze onkosten moet u natuurlijk ook rekening houden met kosten voor gymkleding, schrijfgerei, incidentele activiteiten als excursies, kerstfeest, spetterproject, enz. Het is niet mogelijk hiervan een schatting te maken. Deze verschillen van schooljaar tot schooljaar en zijn bovendien erg afhankelijk van uw persoonlijk uitgavepatroon.