Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of het schoolteam worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of het paasfeest, maar ook extra buitenspelmateriaal of aankleding voor in de groepen en vooral niet te vergeten de bijdrage aan ons jaarlijkse Spetterproject! De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en we hopen dat alle ouders betalen. Immers, zonder deze bijdrage zijn de bovengenoemde activiteiten niet mogelijk.

Schoolreizen

De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen) kunt u contact opnemen met de directeur.

Op welke kosten mag u rekenen als uw kind bij ons op school zit / komt.

Kosten per schooljaar bedragen ongeveer:

Ouderbijdrage (vrijwillig)               € 35,00

Schoolreis (gr. 1 t/m 6)                    € 25,00 (gemiddeld)

Schoolkamp (gr. 7)                           € 75,00 (op de fiets in de omgeving)

Schoolkamp (gr.8)                            € 110,00 (Ameland)

De opgaven van de kosten geven een indicatie van de werkelijke kosten. Het kan zijn dat de bedragen gedurende het schooljaar aangepast (moeten) worden. Uiteraard houden we u van eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk en tijdig op de hoogte.

(Naast deze onkosten moet u natuurlijk ook rekening houden met kosten voor gymkleding, schrijfgerei, incidentele activiteiten als excursies, kerstfeest, spetterproject, enz. Het is niet mogelijk hiervan een schatting te maken. Deze verschillen van schooljaar tot schooljaar en zijn bovendien erg afhankelijk van uw persoonlijk uitgave patroon.)

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. Leergeld helpt o.a. bij deelname aan een schoolreisje, lid worden van een sportvereniging, de aankoop van de sportuitrusting voor de club of kleding voor de scouting, balletschoenen voor balletles of een fiets om ergens heen te kunnen gaan.
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:
die woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn of Voorst; van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden de 120% van het bijstandsniveau. Dit is vanaf 1 januari 2019 € 1.169,- voor alleenstaande ouders en €1.670,- voor twee-oudergezinnen. Bent u woonachtig in de gemeente Voorst dan komt u in aanmerking met een inkomen tot 125% van het bijstandsniveau.
Vergoeding voor schoolzaken. Kinderen worden geholpen doordat voor hen een aantal schoolzaken geheel of gedeeltelijk kan worden betaald. De maximale vergoeding voor basisonderwijs is € 125,- per kind per schooljaar. Stichting Leergeld vergoedt (een deel van):
de vrijwillige ouderbijdrage
de schoolreis
het schoolkamp
het Opstapprogramma van Stimenz
De kosten voor tussenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en extra kosten m.b.t. geloofsovertuiging vergoedt Stichting Leergeld niet. Kijk op de website van Stichting Leergeld voor andere vergoedingen.
Aanvraag indienen?
Ouders die al bij Stichting Leergeld staan ingeschreven, kunnen hun aanvraag per e-mail sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl. Om uw aanvraag te kunnen behandelen, heeft Stichting Leergeld een brief van school nodig waarin de volgende gegevens staan:
Een beschrijving van de gevraagde vergoeding, bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoolreis of schoolkamp;
De naam en groep van het kind waarvoor de vergoeding wordt gevraagd;
Het te betalen bedrag;
De betaalgegevens van de school (het IBAN-nummer en de tenaamstelling). Stichting Leergeld betaalt altijd rechtstreeks aan de school.
Inschrijven bij Stichting Leergeld
Gezinnen die nog niet zijn ingeschreven bij Stichting Leergeld, kunnen een aanvraag indienen via de website www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/ . Stichting Leergeld neemt dan zo spoedig mogelijk contact op om een huisbezoek in te plannen en de inschrijving te regelen.
Afspraak maken of meer informatie
Stichting Leergeld is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 uur- 17.00 uur op telefoonnummer: 085 047 17 74 (lokaal tarief)
Spreekuur
Daarnaast houdt stichting Leergeld elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 inloopspreekuur in de kelder van Coda Bibliotheek aan de Vossemanstraat 299 in Apeldoorn.
In de schoolvakanties is Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst gesloten.