Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of het schoolteam worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of het paasontbijt, maar ook extra buitenspelmateriaal of aankleding (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen en vooral niet te vergeten de bijdrage aan ons Spetterproject! De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Zonder deze bijdrage zijn de bovengenoemde activiteiten niet mogelijk.

Schoolreizen

De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen) kunt u contact opnemen met de directeur.

Op welke kosten mag u rekenen als uw kind bij ons op school zit / komt.

Kosten per schooljaar bedragen ongeveer:

Ouderbijdrage (vrijwillig)               € 35,00

Schoolreis (gr. 1 t/m 6)                    € 25,00 (gemiddeld)

Schoolkamp (gr. 7)                           € 75,00 (op de fiets in de omgeving)

Schoolkamp (gr.8)                            € 110,00 (Ameland)

De opgaven van de kosten geven een indicatie van de werkelijke kosten. Het kan zijn dat de bedragen gedurende het schooljaar aangepast (moeten) worden. Uiteraard houden we u van eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk en tijdig op de hoogte.

(Naast deze onkosten moet u natuurlijk ook rekening houden met kosten voor gymkleding, schrijfgerei, incidentele activiteiten als excursies, kerstfeest, spetterproject, enz. Het is niet mogelijk hiervan een schatting te maken. Deze verschillen van schooljaar tot schooljaar en zijn bovendien erg afhankelijk van uw persoonlijk uitgave patroon.)

Stichting Leergeld

Bij financiële problemen kunt u ook een beroep doen op Stichting Leergeld. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-12675159.